Ανακοίνωση ΟΠΕΚΑ για την πληρωμή έκτακτου Δώρου ΚΕΑ, επιδόματος παιδιού Ιανουαρίου 2022 και επιδομάτων Δεκεμβρίου

2021-11-29
Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε την πληρωμή επιδομάτων Δεκεμβρίου και αναφέρεται στη πληρωμή εκτάκτου "Δώρου " στους δικαιούχους ΚΕΑ (προσαύξηση επιδόματος)

Συγκεκριμένα: 

α)Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα ΕΕΕ 

β)Το Επίδομα Παιδιού του Ιανουαρίου 2022 θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου (Θα αναρτηθεί σχετικό ΔΤ)

Οι πληρωμές Δεκεμβρίου:

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 820.486 - 179.800.000 ευρώ

-Επίδομα Στέγασης : Δικαιούχοι 281.450 - 34.200.412 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 238.537 - 52.575.463 ευρώ

-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 173.827 - 71.412.487 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 875 - 323.504 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.362 - 224.152 ευρώ

-Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων /1296/1982: Δικαιούχοι, 19.010 - 6.885.222 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 16.061 - 4.789.073 ευρώ

-Έξοδα Κηδείας: Δικαιούχοι 93 -74.088 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.743 -12.829.637 ευρώ

-Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 3.874 - 1.936.800 ευρώ

-Κόκκινα Δάνεια 2019 : Δικαιούχοι 2.616 - 211.561 ευρώ

-Πρόγραμμα Γέφυρα Α' Κατοικία: Δικαιούχοι, 73.233 -15.948.394 ευρώ

-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 -6000 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 360 - 188. 133 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.649.533

Σύνολο καταβολών : 381.404.926

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο εταιρικό μας blog

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.