Αλλαγές στο εποχικό επίδομα ανεργίας - Αύξηση στο ποσό του επιδόματος ή αύξηση του χρόνου καταβολής

2024-06-18

Αλλαγές στο εποχικό επίδομα ανεργίας - Αύξηση στο ποσό του επιδόματος ή αύξηση του χρόνου καταβολής.

Ανοίγουν οι συζητήσεις για αλλαγές στο επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η νέα υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έχει αποδεχθεί το αίτημα του προέδρου της ΠΟΕΕΤ Γ. Χότζογλου για να αυξηθεί είτε το επίδομα ανεργίας για τους εποχικούς που το παίρνουν μόνο για 3 μήνες είτε να αυξηθεί ο χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Πρόκειται για ένα αίτημα χρόνων που οι προηγούμενοι υπουργοί Εργασίας δεν το ικανοποίησαν.

Τα σενάρια που επεξεργάζονται είναι δύο:

- η αύξηση του ποσού του επιδόματος ανεργίας για εποχικούς από 510 ευρώ στα 640 ευρώ. Εάν γίνει αυτό οι εποχικοί εργαζόμενοι θα λαμβάνουν 640 ευρώ επί τρεις μήνες δηλαδή 1.920 ευρώ από 1.530 που λαμβάνουν σήμερα.

- η αναλογική καταβολή του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι τα ένσημα που θα έχει κατά τη διάρκεια της σεζόν θα ορίζουν το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Ο μικρότερος χρόνος καταβολής θα είναι 3 μήνες και ο μεγαλύτερος θα είναι 5 μήνες. Να σημειωθεί ότι η αναλογική καταβολή αποτελεί και ένα κίνητρο για τον εργαζόμενο να ασφαλιστεί και να μην εργάζεται αδήλωτος. Έτσι θα μπορεί κάποιος εργαζόμενος να λάβει το επίδομα ανεργίας 510 επί 5 μήνες και να λάβει συνολικά 2.550 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

«Έχουμε προτείνει διαχρονικά στους Υπουργούς Εργασίας από το 2018 το επίδομα ανεργίας να γίνει αναλογικό, δηλαδή όσες μέρες εργαστώ το καλοκαίρι, τόσες να επιδοτηθώ τον χειμώνα με μίνιμουμ τους τρεις και ταβάνι του πέντε μήνες.

Εάν ο Χότζογλου έχει μαζέψει 90 ένσημα το καλοκαίρι να πάρει 3 μήνες, εάν έχει 120 ένσημα να πάρει τέσσερις, εάν έχει 150 να πάρει πέντε. Θα δώσουμε έτσι ένα μεγάλο χτύπημα στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία που ζει και βασιλεύει στον κλάδο μας, ο ΕΦΚΑ θα δει περισσότερα έσοδα στα ταμεία του και οι εργαζόμενοι θα έχουν για 2 μήνες παραπάνω τουλάχιστον εισόδημα», εξηγεί ο κ. Χότζογλου.

Ως εποχικοί επιδοτούνται οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σεζόν. Για να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή οι ασφαλισμένοι πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή και η επιχείρηση να λειτουργεί εποχικά και η απασχόληση να έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια μίας ή δύο σεζόν.

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς που έχουν εργασθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σαιζόν, εφόσον:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)

έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)

έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ως εξής:

Α. Νέοι επιδοτούμενοι

Νέοι Επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:

τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους

Νέοι επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:

τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους και

ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Β. Παλαιοί επιδοτούμενοι

Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:

τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής

Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:

τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους


Πρόσφατες δημοσιεύσεις