Συντάξεις: Ποιοι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από τα 62 και 67 έτη

2024-06-17

Οι 9 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες δικαιούνται συνταξιοδότηση πριν από τα συνήθη όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών.

Περίπου 90.000 ασφαλισμένοι έχουν την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν φέτος νωρίτερα από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Οι δραματικές προβλέψεις για το δημογραφικό και τα σενάρια περί αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027 κι έπειτα προκαλούν έκρηξη των συνταξιοδοτήσεων σε επίπεδα – ρεκόρ.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Πρόκειται για εννέα συνολικά κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, ΟΤΑ, αλλά και του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ). Για τον ιδιωτικό τομέα, το κλειδί είναι η απασχόληση με βαρέα, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη ανήλικου τέκνου το έτος κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή η εξαγορά πλασματικών ετών.

Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν:

  • Δημόσιο με 35ετία (κατοχύρωση το 2010). Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, που επιδιώκουν συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης, θα πρέπει να είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και τα 35 έτη ασφάλισης, περιλαμβανομένης και της εξαγοράς πλασματικών ετών από τέκνα ή στρατιωτική θητεία, αλλά και την ηλικία των 58 ετών. Ετσι, δικαιούνται να αποσυρθούν με όριο ηλικίας που ανάλογα με κάθε περίπτωση φθάνει έως τα 61 έτη και 6 μήνες, εφόσον έχουν ήδη συμπληρώσει αυτή την ηλικία ή αναμένεται να τη συμπληρώσουν εντός του 2024.
  • Δημόσιο με 36ετία (κατοχύρωση το 2011). Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, οι οποίοι επιθυμούν συνταξιοδότηση με 36 χρόνια ασφάλισης για πλήρη σύνταξη, με δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν το 2011, όταν επιτράπηκαν οι εξαγορές πλασματικών ετών, θα πρέπει να είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 τα 36 έτη ασφάλισης, ακόμα και μέσω εξαγοράς πλασματικών ετών από σπουδές, τέκνα, στρατιωτική θητεία κ.ά., αλλά και την ηλικία των 58 ετών. Ετσι, έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας που, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να φτάνει έως τα 61 έτη και 6 μήνες, εφόσον έχουν ήδη συμπληρώσει αυτό το όριο ή αναμένεται να το συμπληρώσουν εντός του 2024.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Δημόσιο με 37ετία

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, είχαν την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν με 37 χρόνια ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας, αρκεί αυτή η 37ετία να είχε συμπληρωθεί, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την προσθήκη πλασματικών ετών από στρατιωτική θητεία ή τέκνα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει το αντίστοιχο όριο ηλικίας που καθορίζεται από τον νόμο 4336/2015, δηλαδή το 61ο έτος και 2 μήνες. Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποχωρήσει με αυτό το όριο, εφόσον το έχει ήδη συμπληρώσει ή θα το συμπληρώσει εντός του 2024. Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος που ολοκληρώνει τα απαιτούμενα 37 έτη ασφάλισης μέσα στο 2021 και γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1963, θα συμπληρώσει τα 61 έτη και 2 μήνες τον Οκτώβριο του 2024, οπότε και θα είναι δυνατή η συνταξιοδότησή του από αυτή την ημερομηνία και μετά.

ΟΤΑ με βαρέα (Δημόσιο)

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, άνδρες και γυναίκες, που εργάζονται ως μόνιμοι στους ΟΤΑ (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών, έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2024 εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα:

Εάν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα βαρέα των ΟΤΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τότε το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση παραμένει στο 58ο.

Εάν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα βαρέα των ΟΤΑ μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, τότε το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 60ό έτος.

Πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο. Οι ασφαλισμένοι άνδρες και γυναίκες του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με πρόωρη / μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών έως την 31/12/2012 και το όριο ηλικίας ως την 31/12/2022.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ετσι:

Οι γυναίκες (μόνο) που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο (25ετία) ως την 31/12/2022.

Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο ως την 31/12/2022.

Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο ως την 31/12/2022.

Σε όλες τις περιπτώσεις που η 25ετία συμπληρώνεται μετά την 1η/1/2023, τότε για τη λήψη πρόωρης / μειωμένης σύνταξης θα πρέπει να συμπληρωθεί το 62ο έτος της ηλικίας.

IKA με 7.500 βαρέα ένσημα

Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, πλέον η μοναδική περίπτωση εξόδου πριν από τα γενικά όρια ηλικίας είναι η ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο καθεστώς των ΒΑΕ η κατοχύρωση γίνεται με 7.500 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά. Ετσι, η δυνατότητα εξόδου δίνεται για το 60ό τους έτος για μειωμένη σύνταξη και το 62ο για πλήρη. Η μείωση στην επιλογή της μειωμένης στα 60 είναι 51 ευρώ, σε σύγκριση με την αντίστοιχη πλήρη.

IKA με 3.600 βαρέα ένσημα

Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ στα βαρέα που κατοχυρώνουν δικαίωμα με 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά η δυνατότητα εξόδου δίνεται για το 62ο τους έτος για πλήρη σύνταξη.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Γυναίκες στο πρώην IKA με 3.600 βαρέα ένσημα

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που απασχολούνται σε βαρέα επαγγέλματα, οι οποίες κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης, περιλαμβανομένων και των εξαγορασμένων πλασματικών ετών, η δυνατότητα συνταξιοδότησης καθορίζεται βάσει του έτους θεμελίωσης του δικαιώματος:

Οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 στα βαρέα, το 2010, δικαιούνται συνταξιοδότησης από τα 55 έτη με πλήρη σύνταξη.

Οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει τις αντίστοιχες ημέρες το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56 έτη με πλήρη σύνταξη.

Οι γυναίκες με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57 έτη με πλήρη σύνταξη.

Οι γυναίκες που συμπληρώνουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 62 έτη με πλήρη σύνταξη.

Γονείς ανηλίκων τέκνων

Μια μεγάλη κατηγορία εξόδου πριν από τα γενικά όρια ηλικίας είναι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί που κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο, τα ταμεία των ΔΕΚΟ – Τραπεζών και το ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα:

Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες με 25ετία. Γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες), τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου, καθώς και μητέρες και χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ – Τραπεζών, που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση το έτος θεμελίωσης, και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, μπορούν να το πράξουν εφόσον συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας, όπως ορίζεται από τον νόμο 4336/2015.

Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν:

Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένων των εξαγορασμένων πλασματικών ετών από τα τέκνα).

Υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης το 2010 και είχαν ανήλικο τέκνο, και έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθείσες το 1966).

Τρίτεκνοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες με 20ετία. Γυναίκες με τρία ή περισσότερα παιδιά που εργάζονται στον δημόσιο τομέα (ακόμη και αν έχουν εξαγοράσει πλασματικά έτη από τα παιδιά τους) και γυναίκες με τρία ή περισσότερα παιδιά που εργάζονται σε ΔΕΚΟ ή Τράπεζες, οι οποίες είχαν συμπληρώσει 20 χρόνια υπηρεσίας το 2010, μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024, καθώς το δικαίωμα αυτό δεν έχει όριο ηλικίας. Ανδρες και γυναίκες με τρία ή περισσότερα παιδιά που εργάζονται στον δημόσιο τομέα (ακόμη και αν έχουν εξαγοράσει πλασματικά έτη από τα παιδιά τους) και γυναίκες με τρία ή περισσότερα παιδιά που εργάζονται σε ΔΕΚΟ ή Τράπεζες, οι οποίες είχαν συμπληρώσει 20 χρόνια υπηρεσίας το 2011 και είχαν συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθέντες το 1964). Ανδρες και γυναίκες με τρία ή περισσότερα παιδιά που εργάζονται στον δημόσιο τομέα και γυναίκες με τρία ή περισσότερα παιδιά που εργάζονται σε ΔΕΚΟ ή Τράπεζες, οι οποίες είχαν συμπληρώσει 20 χρόνια υπηρεσίας το 2012 και είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθέντες το 1963).

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

IKA, ΔΕΚΟ, Τράπεζες με 5.500 ένσημα και ανήλικο. Μητέρες και χήροι πατέρες με ανήλικα παιδιά που ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή στα Ταμεία των ΔΕΚΟ – Τραπεζών και είχαν εξασφαλίσει δικαίωμα για συνταξιοδότηση έχοντας συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχοντας ανήλικο παιδί, μπορούν να λάβουν σύνταξη και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, ανάλογα με το όριο ηλικίας που ορίζεται από τον νόμο 4336/2015.

Σε αυτές τις κατηγορίες συμπεριλαμβάνονται:

Μητέρες που έως το 2010 είχαν συμπληρώσει συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί, εξασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη στο 50ο έτος της ηλικίας τους

Μητέρες που έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθείσες το 1966).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις