Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) - Νέα αίτηση για όλους - Ποτέ ανοίγει η πλατφόρμα

2024-06-17

Νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2024 μετά τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα 2023. Τι πρέπει να προσέξουν όλοι. 

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι ένα ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος που παρέχεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και προφέρει έκπτωση στη τιμή κιλοβατωρας ανάλογα την κατηγορία, που είναι τρεις Α, Β και Γ. Κάθε χρόνο οι δικαιούχοι που είναι ήδη ενταγμένοι πρέπει να υποβάλουν Νέα αίτηση. 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Η Νέα αίτηση για το ΚΟΤ γίνεται πάντα μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή,  διότι η νέα αίτηση πρέπει να γίνει εφόσον λήξει η προθεσμία για όλους και όχι όταν ο δικαιούχος υποβάλλει τη δική του φορολογική δήλωση. Συγκεκριμένα για φέτος η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει επίσημα 26 Ιουλίου, άρα μέσα στον Αύγουστο όλοι πρέπει να κάνουν Νέα αίτηση για το ΚΟΤ. Σε περίπτωση που θα υπάρξει παράταση στις φορολογικές δηλώσεις,  τότε αυτή ημερομηνία αλλάζει και μεταφέρεται ανάλογα με τη νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. 

Μόνο όταν λήξει η συγκεκριμένη προθεσμία το σύστημα είναι ενημερωμένο με τα νέα φορολογικά στοιχεία.
Έτσι, αν κάνατε νέα αίτηση πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων, πρέπει οπωσδήποτε να ξανακάνετε τη αίτηση μετά τη λήξη.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Αναλυτικότερα:

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) είναι πάντα ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων.

Όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΟΤ μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση οποτεδήποτε εντός του έτους.
Όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ απαιτείται να επανυποβάλλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή την ενδεχόμενης παράτασης.

Αναλυτικότερα:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Η διαδικασία είναι η εξής:

Μετά πέρας προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων του κάθε έτους για τα εισοδήματα του προηγουμένου έτους και μετά την σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση idika.gr/kot/.

Τότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τούς με τους κωδικούς taxis και θα ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξη τούς στο ΚΟΤ.

Μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία οι υφιστάμενοι δικαιούχοι παραμένουν ενταγμένοι στο ΚΟΤ και απεντασσονται σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων μέχρι την λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε πως όποτε και αν έχουμε κάνει την αίτηση μας μέσα στο έτος, οπωσδήποτε κάνουμε Νέα αίτηση μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή οποίας παράτασης. Ακόμα και αν η αίτηση για κάποιο λόγο έχει γίνει λίγες ημέρες πριν ενημερωθεί το σύστημα με τα φορολογικά νέα στοιχεία.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Αναλυτικότερα:

Εφόσον οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν αίτηση μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία θα απενταχθούν αυτόματα.

Τα παραπάνω αφορούν όσο δικαιούχους ΚΟΤ Α, τόσο δικαιούχους ΚΟΤ Β .

Το ΚΟΤ παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) είναι αρμόδιος για την τήρηση μητρώου και για την ενημέρωση των προμηθευτών αναφορικά με την ένταξη και απένταξη του δικαιούχου από αυτό.***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις