Τρόφιμα σε ευάλωτα νοικοκυριά: Ποιους αφορά το πρόγραμμα - Πληροφορίες και δικαιολογητικά

2024-03-26

Διανομή τροφίμων σε ευάλωτα νοικοκυριά: Ποιους αφορά το πρόγραμμα - Πληροφορίες και δικαιολογητικά

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συγχρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Π. ΕΒΥΣ) σε 600 σημεία διανομής στους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας και εξασφαλίζει τα βασικά αγαθά σε περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ):

 • Υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και Βασικών Υλικών Αγαθών (όπως είδη ατομικής υγιεινής, καθαριστικά, σχολικά είδη κ.λπ.), σε όσους έχουν ανάγκη.
 • Προάγει την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση με Συνοδευτικά Μέτρα.
 • Συνεισφέρει στην εξάλειψη της φτώχειας και τη μείωση του κίνδυνου φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στους ωφελούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρέχονται:

ΤΡΟΦΙΜΑ

Πακέτα τροφίμων που συμπεριλαμβάνουν: νωπά προϊόντα (κρέατα, πουλερικά, γαλακτοκομικά), φρέσκα λαχανικά και φρούτα, ξηρά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων βρεφικών τροφών). Επιπλέον, το ΤΕΒΑ παρέχει ενίσχυση σε όσους το έχουν ανάγκη με την παροχή ζεστών γευμάτων (συσσιτίων).

ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Είδη οικιακού καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικά και παιδικά είδη, σχολικά είδη, και είδη ατομικής προστασίας από τον covid-19.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Παράλληλα, παρέχονται και Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.

 • Κοινωνικά φροντιστήρια
 • Συμβουλές διατροφής
 • Συμβουλευτική υποστήριξη/ψυχολογική στήριξη σε ενήλικες και παιδιά
 • Ατομική λογιστική συμβουλευτική
 • Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και ενηλίκους
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες συμβουλευτικής

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Όλοι όσοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
 • Διαθέτουν ΑΜΚΑ
 • Είναι Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) (ΚΕΑ)
 • Έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους στο ΕΕΕ ότι επιθυμούν να καταστούν και ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ.

H εγγραφή των ωφελούμενων γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και ενεργοποιείται την 1η του μεθεπόμενου μήνα εισαγωγής ΕΔΩ

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν κατά μέσο όρο 200.000 νοικοκυριά και 400.000 μέλη κάθε μήνα.

Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Το ΚΕΑ αποτελεί ένα συμπληρωματικό εισόδημα, που θα συμπληρώνει το εισόδημα του δικαιούχου μέχρι του ύψους του εγγυημένου ποσού, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ότι εισόδημα υπάρχει στο τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης αφαιρείται από το εγγυημένο αυτό ποσό και ο δικαιούχος λαμβάνει το υπόλοιπο.

Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα;

Ωφελούμενα είναι νοικοκυριά που έχουν εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα και οι άστεγοι.

- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό που αποτελείται από ένα ενήλικο άτομο, που διαμένει μόνο του στην ιδιοκτήτη, ενοικιαζόμενη η δωρεάν παραχωρημένη κατοικία. Προσοχή: εξαιρούνται οι φοιτητές μέχρι 25 ετών

- Πολυπρόσωπο νοικοκυριό, που αποτελείται από άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη στην ιδιοκτήτη, ενοικιαζόμενη η δωρεάν παραχωρημένη κατοικία. Μπορεί να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα η οικογένειες, αρκεί η φιλοξενία να έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση.

Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Προσοχή: Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, πάρα μόνο το άτομο, πού τα φιλοξενεί.

Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Στο Πολυπρόσωπο νοικοκυριό συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές μέχρι 25 ετών. Προσοχή: τα εισοδήματα στο Πολυπρόσωπο νοικοκυριό προσμετρούνται συνολικά.

Σε περίπτωση Δωρεάν παραχώρησης θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δηλωθεί η Δωρεάν παραχώρηση στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση Ε1 του ατόμου, πού μείνει στην παραχωρημένη κατοικία και Ε2 του ιδιοκτήτη, που κάνει την παραχώρηση.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις