Τα 6 βήματα για το φθηνότερο ρεύμα: Ποιοι οι δικαιούχοι - Διαδικασία και προθεσμία

2023-09-20

Τα 6 βήματα για το φθηνότερο ρεύμα: Ποιοι οι δικαιούχοι - Διαδικασία και προθεσμία. 

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) θεσπίστηκε για την στήριξη των ευάλωτων οικονομικά καταναλωτών παρέχοντας έκπτωση στα τιμολόγια ρεύματος σε όποια εταιρεία και αν βρίσκονται.  

Η ανανέωση αιτήσεων Κ.Ο.Τ. γίνεται πάντα μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων η οποίας παράτασης, διότι μόνο τότε το σύστημα στην idika.gr ενημερώνεται με τα Νέα φορολογικά στοιχεία του δικαιούχου Κ.Ο.Τ.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου περίπου όλοι εν ενεργεία δικαιούχοι ανεξαρτήτως ποτέ έχουν κάνει την τελευταία αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο Κ.Ο.Τ. θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση μέχρι 31/10/2023 για να μην χάσουν την έκπτωση που τους παρέχει το Κοινωνικό Τιμολόγιο. Δηλαδή, εάν και μέχρι 31/10/2023 δεν έχετε υποβάλλει εκ νέου αίτηση, τότε αυτόματα απεντάσσεσθε από το ΚΟΤ (από 01/11/2023) ακόμη και αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.  

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

  • Της φορολογικής δήλωσης 2022, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
  • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2022), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).
  • Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 31/08/2023 έως και 31/10/2023), όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου: 

• Η κατηγορία ΚΟΤ Α, και 

• Η κατηγορία ΚΟΤ Β 

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Α απαιτείται να υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) που να έχει εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο (για αυτούς που έχουν εγκριθεί προ διμήνου απαιτείται επικαιροποίηση της αίτησης τους στο ΚΕΑ)  

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια. 

Σημειώνουμε ότι λαμβάνονται υπόψη και τυχόν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις εφόσον έχουν εκκαθαριστεί. 

Επίσης για τυχόν φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη, απαιτείται συναίνεση που δίνεται ηλεκτρονικά.

Συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης για ΚΟΤ: 

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας). 

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση. 

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. 

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ .  Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ. 

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς. 

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης].

Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΔΩ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις