Ρεύμα: Οι νέες αυξημένες τιμές ανά πάροχο - Αλλαγή ηλεκτρονικά με τέσσερα δικαιολογητικά

2024-06-10

Πιο εύκολη από ποτέ αλλαγή παρόχου  - Τέσσερα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις.  Αυξημένες οι τιμές κιλοβατωρας για τον Ιούνιο. 

Η gov.gr θα σου κάνει τη ζωή εύκολη και παρουσιάζει νέα πλατφόρμα αλλαγής παρόχου, αφού κάνεις την σύγκριση τιμών σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που για τον Ιούνιο είναι αυξημένες σχεδόν κατά 35% σε σχέση με τον Μάιο.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Προσοχή όμως η αλλαγή χωρίς πέναλτι μπορεί να γίνει μόνο σε όσους έχουν κυμαινουμενα τιμολόγια,  δηλαδή πράσινο και κίτρινο. Όσοι έχουν μπλε τιμολόγιο με σταθερή τιμή κιλοβατωρας δεν μπορούν να κάνουν αλλαγή μέχρι τη λήξη συμβολαίου τους, αλλιώς θα πληρώσουν την ρήτρα αποχώρησης,  που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση προμήθειας τους με τον πάροχο. 

Οι τιμές στο ρεύμα για τον Ιούνιο αναλυτικά

 • ΔΕΗ. Το Γ1/Γ1Ν για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης έχει χρέωση στα 0,11898 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η νυχτερινή χρέωση είναι στα 0,09976 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • ΗΡΩΝ. Το Basic Home έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,16333 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ.
 • Protergia. Το οικιακό Value Special έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,16422 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Η τιμή του παγίου είναι στα 4 ευρώ.
 • Elpedison. Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,15484 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή του παγίου είναι στα 5 ευρώ. Από την 101η κιλοβατώρα και πάνω η ανταγωνιστική χρέωση είναι στα 0,17984 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
 • NRG. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,15952 ευρώ ανά κιλοβατώρα με ebill και πάγια εντολή και έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ.
 • Volton. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,12916 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας και δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα. Το πάγιο είναι στα 4,90 ευρώ.
 • Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Το ειδικό ενιαίο τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,12854 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • ΖΕΝΙΘ. Το Power Home Smart έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,16927 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • Ελιν. Το Power On! Home Green έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,095 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
 • Volterra. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 4,50 ευρώ.
 • Solar Energy. Το ειδικό τιμολόγιο έχει ανταγωνιστική χρέωση στα 0,12591 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο είναι στα 5 ευρώ.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Αλλαγή παρόχου μέσω Gov.gr 

Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα  αντλούνται από την βάση δεδομένων που υπάρχει. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις σε λίγες ημέρες και η διαδικασία θα είναι ως εξής:

Αφού βρείτε το πρόγραμμα που σας συμφέρει και συμφωνήσετε σε αυτό, η εταιρεία της επιλογής σας θα αντλεί τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά και αφού λάβετε ειδοποίηση ότι θα συναινέσετε με τους όρους του νέου προγράμματος, ολοκληρώνεται η διαδικασία. 

Πως αλλάζετε πάροχο τώρα  - Δικαιολογητικά 

Μέχρι όμως να αρχίζουν να γίνονται όλα ηλεκτρονικά για αλλαγή παρόχου θα χρειαστείτε;

 • Aντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής/άδειας διαμονής
 • Επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί το ΑΦΜ
 • Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος από τον προηγούμενο Προμηθευτή και αποδεικτικό της πληρωμής ή της ρύθμισής του
 • Ένδειξη του μετρητή (π.χ. φωτογραφία)

Αν θέλετε η νέα σύμβαση να γίνει από άλλο πρόσωπο θα χρειαστείτε:

 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr
 • Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής του εξουσιοδοτούμενου
 • Για το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου αν η νέα σύμβαση παραμείνει στο ίδιο όνομα με αυτό που υπάρχει καταχωρημένο στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον τωρινό σας Προμηθευτή τότε, σύμφωνα με τα ισχύοντα από τη ΡΑΕ, δεν απαιτείται ο έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις