Κοινωνικός Τουρισμός 2024 - 2025: Πότε οι αιτήσεις για το πρόγραμμα - Πως σχετίζεται με τον Τουρισμό για όλους

2024-04-11

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ αναμένεται να ανοίξει νωρίτερα φέτος και θα τρέξει από 1 Ιουλίου 2024.

Τα Voucher Κοινωνικού Τουρισμού 2023 - 2024 λήγουν 30 Ιουνίου και όσοι δεν θα το χρησιμοποιήσουν δυστυχώς θα αποκλειστούν από το πρόγραμμα για δύο περιόδους. 

Υπενθυμίζουμε πως οι περσινοι δικαιούχοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς προβλέπεται η συμμετοχή κάθε δύο χρόνια για κάθε δικαιούχο, εκτός από ΑμεΑ που δικαιούνται κάθε χρόνο την επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ. 

Όπως γνωρίζουμε στο πρόγραμμα δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι συμμετέχουν σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. 

Έτσι όσοι επιλεχθούν με κλήρωση στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους δεν θα δικαιούνται τα Voucher Κοινωνικού Τουρισμού 2024 - 2025. Θα μπορέσουν όμως να αιτηθουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για τον Τουρισμό για όλους, αλλά δεν θα είναι δικαιούχοι,  δεν θα επιλεχθούν δηλαδή με την κλήρωση. 

Η κλήρωση για τον Τουρισμό για όλους αναμένεται να γίνει στο διάστημα από 15 - 18 Απριλίου και τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου θα ανοίξει και η εφαρμογή της ΔΥΠΑ για τις αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ. 

Δικαιούχοι Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025

Σύμφωνα με πληροφορίες και φέτος οι δικαιούχοι θα είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

• ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

• άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι αν είναι άγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Η επιλογή των δικαιούχων θα βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο. Επομένως όσοι θα έχουν κληρωθεί στο προγραμμα Τουρισμός για όλους 2024 δεν θα έχουν την δυνατοτητα να συμμετέχουν.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις