Κοινωνικό Τιμολόγιο Κ.Ο.Τ. για ευάλωτα νοικοκυριά: Πότε η νέα αίτηση στο idika.gr - Τι να προσέξετε

2023-07-07

Κοινωνικό Τιμολόγιο Κ.Ο.Τ. για ευάλωτα νοικοκυριά - Νέα αίτηση στο idika.gr. Πότε υποβάλλεται η νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2023 από τους εν ενεργεία δικαιούχους;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κοινωνικό Τιμολόγιο Κ.Ο.Τ. για ευάλωτα νοικοκυριά - Νέα αίτηση στο idika.gr.

Οι αιτήσεις ένταξης στο νέο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr). Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (2) μηνων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.  

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) είναι πάντα ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων.

Όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΟΤ μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση οποτεδήποτε εντός του έτους.
Όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ απαιτείται να επανυποβάλλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή την ενδεχόμενης παράτασης. 

Κοινωνικό Τιμολόγιο Κ.Ο.Τ. για ευάλωτα νοικοκυριά - Τι να προσέξετε

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών

 • Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).
 • Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 31/07/2023 έως και 30/09/2023), όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ

Η διαδικασία είναι η εξής:

Μετά πέρας προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων του κάθε έτους για τα εισοδήματα του προηγουμένου έτους και μετά την σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση idika.gr/kot/.

Τότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τούς με τους κωδικούς taxis και θα ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξη τούς στο ΚΟΤ.

Μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία οι υφιστάμενοι δικαιούχοι παραμένουν ενταγμένοι στο ΚΟΤ και απεντασσονται σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων μέχρι την λήξη της εν λόγω προθεσμίας 

Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε πως όποτε και αν έχουμε κάνει την αίτηση μας μέσα στο έτος, οπωσδήποτε κάνουμε Νέα αίτηση μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή οποίας παράτασης. Ακόμα και αν η αίτηση για κάποιο λόγο έχει γίνει λίγες ημέρες πριν ενημερωθεί το σύστημα με τα φορολογικά νέα στοιχεία.

Εφόσον οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν αίτηση μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία θα απενταχθούν αυτόματα.

Τα παραπάνω αφορούν όσο δικαιούχους ΚΟΤ Α, τόσο δικαιούχους ΚΟΤ Β .

Το ΚΟΤ παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) είναι αρμόδιος για την τήρηση μητρώου και για την ενημέρωση των προμηθευτών αναφορικά με την ένταξη και απένταξη του δικαιούχου από αυτό. 

Κοινωνικό Τιμολόγιο Κ.Ο.Τ. για ευάλωτα νοικοκυριά χρεώσεις και την έκπτωση που παρέχεται

Βάσει την σύνθεση του νοικοκυριού ορίζονται τα Όρια τετραμηνιαιας κατανάλωσης και είναι τα εξής:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.400 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.600 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 1.700 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 1.800 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 1.900 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 2.000 kWh 

Για νοικοκυριό πού περιλαμβάνει στη σύνθεση του άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά 300 kWh.

Αν το νοικοκυριό περιλαμβάνει στη σύνθεση του άτομο ή άτομα με ανάγκη για μηχανική υποστήριξη, τα όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατα 600 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται επιπλέον κατανάλωση 200 kWh και 100 kWh για κάθε ανήλικο μέλος. Το ανώτατο όριο είναι 2.400 kWh ανεξαρτήτως των μελών του νοικοκυριού. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριά, που έχουν στη σύνθεση του άτομο με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που χαρίζουν μηχανικής υποστήριξης.

Ας δούμε τώρα πως εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. και πως γίνεται η τιμολόγηση σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης.

Οι εκπτώσεις που θα πρέπει να παρέχουν οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα εξής:

 • Κ.Ο.Τ. Α - 0,075 ευρώ
 • Κ.Ο.Τ. Β - 0,045 ευρώ

Αυτές οι εκπτώσεις όμως εφαρμόζονται για κατανάλωση εντός ορίων, εφόσον η τετραμηνιαια κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια και βάσει των μετρήσεων, που θα πρέπει να πραγματοποιουνται από τον ΔΕΔΔΗΕ κάθε τέσσερις μήνες.

Τι γίνεται όμως αν υπάρχει υπέρβαση των ορίων;

Οπως αναφέρει ο ίδιος ο ΔΕΔΔΗΕ:

Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε:

 • για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε δικαιούχο, δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο,
 • για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε διακούχο ή για υπέρβαση έως 10% εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του Προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης. 

Για να το κατανοήσουμε καλύτερα θα πρέπει να ξέρουμε πως υπολογίζεται το άθροισμα της ημερήσιας κατανάλωσης σε ετήσια βάση.   

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.