Επίδομα ρεύματος στη my Θέρμανση: Πότε οι αιτήσεις για την τρίμηνη επιδότηση - Εκτός χιλιάδες δικαιούχοι Κ.Ο.Τ.

2023-11-27

Νωρίτερα αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για όσους καίνε ρεύμα για να ζεσταθούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και αφού κλείσει η δυνατότητα για την υποβολή αιτήσεων για τα είδη καυσίμων εκτός του ηλεκτρικού ρεύματος, θα ανοίξει εκ νέου η εφαρμογή της ΑΑΔΕ Myθερμανση για όσους χρησιμοποιούν ρεύμα για θέρμανση. 

Σημαντικό να αναφέρουμε πως όσοι θα έχουν κάνει αίτηση για κάποιο άλλο είδος καυσίμων από τα παρακάτω 

 • πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης
 • φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
 • φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα
 • βιομάζα (πέλετ)
 • θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

δεν θα έχουν την δυνατότητα υποβολής αίτησης και για θέρμανση με ρεύμα. 

Επίσης η συγκεκριμένη επιδότηση δεν θα ισχύει για ευάλωτα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό τιμολόγιο Κ.Ο.Τ διότι θα συνεχίζεται η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για αυτούς τους καταναλωτές από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) και μετά τις 31.12.2023

Επίδομα θέρμανσης για το ρεύμα πότε οι αιτήσεις

Ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το ρεύμα και το πιθανότερο να προστεθεί η συγκεκριμένη επιλογή στα είδη καυσίμων τέλος Δεκεμβρίου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για όσους χρησιμοποιούν αλλά είδη καυσίμων. Θα πρέπει να τονίσουμε πως οι δικαιούχοι που θα έχουν υποβάλει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης για άλλο είδος καυσίμων εκτός του ηλεκτρικού ρεύματος, αποκλείονται αυτόματα από την επιδότηση για το ρεύμα. Επίσης δεν θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης για το ρεύμα όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ. Αφορά τους δικαιούχους και των δύο κατηγοριών ΚΟΤ, δηλαδή και του ΚΟΤ-Α (που αφορά τους δικαιούχους ΚΕΑ) και του ΚΟΤ-Β.

Επίδομα θέρμανσης για το ρεύμα: Οι 3 κατηγορίες δικαιούχων

Οι δικαιούχοι εκτιμώνται περίπου σε 1,2 εκατ. και είναι όσοι/όσες πληρούν, σωρευτικά, τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

 • οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους 16.000 ευρώ, τους έγγαμους 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,
 • κύκλο εργασιών από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ (μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες) και
 • αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Πώς υπολογίζεται το Επίδομα θέρμανσης για το ρεύμα

Το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης για κάθε μήνα θα ανέλθει σε 60 ευρώ επί τις βαθμοημέρες του κάθε οικισμού.

Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς με δριμύ ψύχος (συντελεστής βαθμοημερών άνω του ένα), το υπολογιζόμενο ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και αντιστοίχως τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση κατ' ανώτατο όριο. Με βάση τα παραπάνω, το εύρος της τρίμηνης ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης για το ρεύμα: Τι ισχύει αν παίρνω επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο

Από την έκτακτη ενίσχυση εξαιρούνται όσοι/όσες λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες μορφές θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023/2024. Επιπρόσθετα, εξαιρούνται όσοι/όσες ανήκουν στα Κοινωνικά Τιμολόγια, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδότηση μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Πώς κάνετε αίτηση για επίδομα ρεύματος

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ, στην οποία θα υποβάλλονται αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο της έκτακτης ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας του.

Επίδομα ρεύματος για θέρμανσης: Τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση

Στην αίτηση αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
 • το ονοματεπώνυμό του,
 • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
 • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
 • το ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος και το ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή που έκδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό και
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Αφού ελεγχθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια από την ΑΑΔΕ, αποστέλλονται τα στοιχεία ΑΦΜ δικαιούχου, ΑΦΜ που εκδίδεται ο λογαριασμός, ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή, ο αριθμός παροχής ρεύματος κύριας κατοικίας και το ύψος της επιδότησης που δικαιούται στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να τα κοινοποιήσει στους προμηθευτές και να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης.

Ποιος κάνει την αίτηση για επίδομα ρεύματος

Το επίδομα δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού και η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή από έναν εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Πώς θα «πληρωθεί» το επίδομα ρεύματος

Η έκπτωση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι ή εκκαθαριστικό) που αφορούν στην περίοδο ενίσχυσης (1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2024).

Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

Επίδομα ρεύματος: Πού ανεβάζουμε τους λογαριασμούς

Ο δικαιούχος - καταναλωτής ρεύματος θα πρέπει να καταχωρεί στην πλατφόρμα τα απαιτούμενα στοιχεία των λογαριασμών ρεύματος.

Για την καταχώριση των στοιχείων του λογαριασμού υποβάλλεται ο αριθμός του λογαριασμού ρεύματος, το συνολικό ποσό/αξία του λογαριασμού, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία του προμηθευτή, το ΑΦΜ του δικαιούχου στο οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός, ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στο λογαριασμό και πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση και η περίοδος κατανάλωσης που αφορά ο λογαριασμός ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί που αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024 και θα πρέπει να αναρτάται στην πλατφόρμα το συνολικό ποσό της δαπάνης.

Η υποβολή των στοιχείων των δαπανών που προκύπτουν από τους λογαριασμούς που αφορούν στην περίοδο επιδότησης δύναται να γίνει σταδιακά, κατά την έκδοση του εκάστοτε λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει, έως και 15 Σεπτεμβρίου 2024, τα στοιχεία για το σύνολο των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί για την παροχή του και αφορούν σε κατανάλωση της περιόδου ενίσχυσης.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις