Επίδομα παιδιού: Γιατί υπάρχουν οφειλές προς ΟΠΕΚΑ από τα προηγούμενα έτη σε κάποιες περιπτώσεις

2024-05-27

Πληρώνεται 30 Μαΐου η Β δόση του επιδόματος παιδιού Α21 και έχει γίνει και η εκκαθάριση πληρωμής. 

Η εκκαθάριση πληρωμής είναι τα τελικά πόσα που έχουν υπολογιστεί για τον μήνα Μαΐου για τον δικαιούχο. Τα ποσά που έχει ήδη λάβει και τα ποσά που θα λάβει στην ερχόμενη πληρωμή. 

Κάποιοι δικαιούχοι βλέπουν στην εκκαθάριση επισήμανση για οφειλές προς ΟΠΕΚΑ από τα προηγούμενα έτη. Πως προέκυψαν οι οφειλές και τι σημαίνει αυτό για τον δικαιούχο;

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Πριν από κάθε πληρωμή εκκαθαριζονται όλες οι αιτήσεις του επιδόματος παιδιού με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση του κάθε έτους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει υποβληθεί τροποποιητηκή φορολογική δήλωση στην οποία προφανώς υπάρχει αλλαγή στο εισοδημα του δικαιούχου σε κάποιο περασμένο έτος. 

Εφόσον αρχικά χορηγήθηκε στον δικαιούχο μεγαλύτερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει ότι δικαιούται μικρότερο, η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και συμψηφίζεται με τις επόμενες πληρωμές. Σε περίπτωση που αρχικά χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει δικαίωμα για μεγαλύτερο, το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται αναδρομικά. 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά λόγω αλλαγής κλίμακα εισοδήματος

Όταν στην αίτηση εμφανίζεται η συγκεκριμένη επισήμανση σημαίνει πως με βάση την νέα φορολογική δήλωση ο δικαιούχος έχει αλλάξει την εισοδηματική κλίμακα, διότι προφανώς έχει αυξηθεί το οικογενειακό του εισόδημα. 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Έτσι, επειδή το εισόδημα έχει αυξηθεί, το ποσό που ο δικαιούχος θα λαμβάνει στο επίδομα μειώνεται. Η μείωση αυτή αφορά όλους τους μήνες του έτους, για τους οποίους έχει εγκριθεί το επίδομα. Η προηγούμενη δόση έχουν πληρωθεί με βάσει το προηγούμενο (μικρότερο) εισόδημα και έτσι ο δικαιούχος έχει λάβει περισσότερα χρήματα από αυτά, που πραγματικά δικαιούται. Η διαφορά που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό των ποσών του επιδόματος αποτελεί τα Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα πρέπει ο ΟΠΕΚΑ να τα παρακρατήσει στις επόμενες πληρωμές.

 Έτσι εάν οι δικαιούχοι στη νέα φορολογική δήλωση έχουν μεγαλύτερο εισόδημα τόσο όσο να τους αλλάξει κλίμακα στα ποσά του επιδόματος, τα ποσά επανυπολογίζονται και σαφώς μειώνονται.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις