Επίδομα παιδιού 2023: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται τέλος Μαρτίου

2023-03-06
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 για το έτος 2023.

Υπενθυμίζεται πως η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 13-03-2023 και ώρα 18:00, οπότε και θα κλείσει για λίγες ημέρες, για την πραγματοποίηση της πληρωμής της Α δόσης του επιδόματος παιδιού. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής η εφαρμογή θα είναι εκ νέου διαθέσιμη για την υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.

Η πρώτη δόση του επιδόματος θα πληρωθεί Παρασκευή 31 Μαρτίου με την δυνατότητα ανάληψης απο ΑΤΜ από την Πέμπτη 30 Μαρτίου. 

Η πληρωμή θα αφορά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και θα πληρωθούν οι δικαιούχοι που θα έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους μέχρι 13 Μαρτίου.  

Η αίτηση θα πρέπει να είναι σε κατάσταση "Υποβληθείσα" και τα έγγραφα που έχουν επισυνάψει οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εγκριθεί μέχρι περίπου 25 Μαρτίου οπότε και αναμένεται η εκκαθάριση της πρώτης πληρωμής.  Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σημαντικό να τονίσουμε πως το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2023 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022. Μέχρι την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους όμως, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους 2021 και μετά την υποβολή των Νέων Φορολογικών δηλώσεων, το ποσό επιδόματος θα προσαρμοστεί ανάλογα με τα εισοδήματα του 2022. Παρόλο αυτά οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού πρέπει να δηλώσουν την οικογενειακή κατάσταση και τις σπουδές των τέκνων που αφορούν το τρέχον έτος και όχι το προηγούμενο!

Πρόσφατες δημοσιεύσεις