Επίδομα διακοπών από 150 μέχρι 300 ευρώ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την δεύτερη φάση του προγράμματος- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του evia/samos pass

2022-07-03
Η πλατφόρμα είχε ανοίξει την Πέμπτη 30 Ιουνίου και μέσα σε μία ώρα είχαν εξαντληθεί ο αριθμός των καρτών North Evia - Samos Pass, πού ήταν μόλις 8.000 κάρτες των 150 ευρώ για την Βόρεια Εύβοια και 4.000 κάρτες των 300 ευρώ για την Σάμο. Η πρώτη φάση αφορά τον μήνα Ιούλιο και οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ποσά μέχρι 31.07.2022.  
Η επόμενη φάση θα αφορά τον μήνα Αύγουστο και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει Δευτέρα 25 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται πώς το ποσό του evia-samos pass για τον Αύγουστο θα είναι 100 ευρώ για την Βόρεια Εύβοια και 200 ευρώ για την Σάμο. 

Ο αριθμός των καρτών θα είναι πολύ λιγότερος, μόλις 4.050 κάρτες των 100 ευρώ για την Βόρεια Εύβοια και 2.025 κάρτες των 200 ευρώ για την Σάμο.  

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) στις πληγείσες περιοχές Βόρειας Εύβοιας ή Σάμου για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2022. Η δράση αυτή έχει σκοπό την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • να είστε ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.
  • να μην είστε δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022, του προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της Δ.Υ.Π.Α. 2022 καθώς και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ανά φάση ως εξής:

  • Φάση 1 (Ιούλιος): Από Πέμπτη 30/6/2022 12:00 μ.μ. και μέχρι το τέλος της ημέρας και δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 31/7/2022. (Έχει λήξει)
  • Φάση 2 (Αύγουστος): Από Δευτέρα 25/7 έως και Παρασκευή 29/7/2022 και δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 31/8/2022.
  • Φάση 3 (Σεπτέμβριος): Από Πέμπτη 25/8 έως και Τετάρτη 31/8/2022 και δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 30/9/2022.
  • Φάση 4 (Οκτώβριος): Από Δευτέρα 26/9 έως και Δευτέρα 10/10/2022 και δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 31/10/2022.

Οι ως άνω ημερομηνίες λήξης υποβολής αιτήσεων κάθε Φάσης ισχύουν εφόσον δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός κάθε Φάσης.

Ο αριθμός και το ποσό των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών ανά επιλέξιμη περιοχή και ανά Φάση καθορίζεται ως εξής:

  • Φάση 1 : Βόρεια Εύβοια 8.000 κάρτες των 150€ / Σάμος 4.000 κάρτες των 300€
  • Φάση 2 : Βόρεια Εύβοια 4.050 κάρτες των 100€ / Σάμος 2.025 κάρτες των 200€
  • Φάση 3 : Βόρεια Εύβοια 7.300 κάρτες των 150€ / Σάμος 3.650 κάρτες των 300€
  • Φάση 4 : Βόρεια Εύβοια 2.000 κάρτες των 150€ / Σάμος 1.000 κάρτες των 300€

Τυχόν υπόλοιπα των καρτών της Φάσης 1 μεταφέρονται στη Φάση 3 και των Φάσεων 2 και 3 στη Φάση 4, προσαυξάνοντας τον αριθμό των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών για τις φάσεις αυτές.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!