Εκκαθάριση πληρωμής της Γ δόσης του επιδόματος παιδιού Α21: Πώς θα δείτε το ποσό που πρόκειται να πάρετε

2022-07-22

Όπως μπορούμε να δούμε, μπαίνοντας στην σελίδα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού, έχει εμφανιστεί η εκκαθάριση της προγραμματισμένης πληρωμής Ιουλίου για το Α21.
Πριν από κάθε πληρωμή επιδόματος παιδιού Α21 στη σελίδα τον αιτήσεων, αν μπούμε με τους κωδικούς taxis του αιτούντα στην αίτηση, θα δούμε την εκκαθάριση της ερχόμενης πληρωμής, όπου θα μπορούμε να δούμε τι ποσό πρόκειται να πάρουμε.

Σε περίπτωση πού δεν γίνεται εκκαθάριση, προφανώς για κάποιο λόγο η πληρωμή αναστέλλεται και συνήθως αναφέρεται ο λόγος αναστολής.

Επίσης φαίνεται και 1,5 έξτρα μηνιαία δόση στους δικαιούχους, πού δεν την έχουν πληρωθεί στις προηγούμενες πληρωμές.

Μετά την υποβολή νέας φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση αλλαγής εισοδήματος γίνεται προσαρμογή ποσού προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος.

Αν το εισόδημα έχει μειωθεί και ο δικαιούχος μπαίνει στην ανώτερη κατηγορία με ανωτέρω ποσό από το προηγούμενο, θα λάβει αναδρομικά τα υπόλοιπα χρήματα που του αντιστοιχούν στις επόμενες πληρωμές.

Σε περίπτωση που εισόδημα αλλάζει προς το πάνω και ο δικαιούχος μπαίνει στην κατώτερη κατηγορία με κατώτερο ποσό θα υπάρξουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα εισπραχθούν από τον ΟΠΕΚΑ στις επόμενες πληρωμές.

Αν διαθέτετε τους κωδικούς taxis, μπείτε στην αίτηση σας από τον σύνδεσμο epidomapaidiou και ακολουθήστε την διαδρομή, που θα δείτε στις παρακάτω εικόνες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να μπείτε με τούς κωδικούς του αιτούντα στην αίτηση για να φανεί η εκκαθάριση.  

Η πληρωμή θα γίνει στις 29 Ιουλίου (από 28 Ιουλίου στα ΑΤΜ) και θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Για να καταβληθεί η Γ δόση οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει την αίτηση για το έτος 2022 μέχρι την ημερομηνία του προσωρινού κλεισίματος της πλατφόρμας 8 Ιουλίου 2022.

Για να γίνει η καταβολή της Γ δόσης δεν είναι απαραίτητο (λόγω παράτασής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων) να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2021. 

Έκτακτη 1,5 επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος

Η προσαύξηση θα καταβληθεί μαζί με την τακτική πληρωμή της Γ δόσης στους δικαιούχους, που δεν την έχουν λάβει στις προηγούμενες πληρωμές.

Συγκεκριμένα βάσει της τροπολογίας:

Αντίστοιχη προσαύξηση χορηγείται στους λοιπούς δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησης τους.

Η προσαύξηση θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι εάν μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων του φορολογικού έτους 2021 μεταβληθεί η κατηγορία επιδότησης των δικαιούχων για το έτος 2022, τότε:

  • εφόσον μειωθεί εν όλω ή εν μέρει το επίδομα, ο γονέας θα πρέπει να επιστρέψει αναλόγως και την προσαύξηση που έλαβε
  • εφόσον όμως προκύψει αναδρομικά ότι δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η προσαύξηση που καταβλήθηκε αυξάνεται αναλόγως, ενώ το επιπλέον ποσό αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους σε επόμενη καταβολή του επιδόματος.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!