Δυσάρεστα για όσους δεν δηλώνουν εισόδημα από το ενοίκιο η δεν το δηλώνουν όλο - Δείτε τι έρχεται 

2024-06-09

Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για την διασταύρωση δηλωμένων στοιχείων και από τις δύο πλευρές.

Από Σεπτέμβριο τίθεται σε λειτουργία η εντελώς νέα βάση δεδομένων που θα συνδέεται με το κτηματολόγιο,  Ε9 και στοιχεία μίσθωσης ακινήτων. Θα ονομάζεται "Μητρώο ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων" .

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Το νέο ηλεκτρονικό αρχείο θα περιλαμβάνει όλα τα αρχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προκειμένου τα στοιχεία που δηλώνονται και από τις δύο πλευρές, μισθωτές και εκμισθωτές να μπορούν να διασταυρωνονται σε πραγματικό χρόνο και να προσυμπληρωνονται σωστά στο Ε1 και  Ε2.

Είναι κάτι που μέχρι στιγμής δεν ήταν εφικτό. Έτσι αν ο μισθωτής δηλώνει ότι ενοικιάζει το συγκεκριμένο ακίνητο και πληρώνει δαπάνη για το ενοίκιο το συγκεκριμένο ποσό,  ο εκμισθωτής δεν θα έχει την δυνατότητα να μην δηλώνει η να δηλώνει λιγότερα ποσά που εισπράττει από τα ενοίκια. 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορολογούμενος-χρήστης του νέου αυτού Μητρώου θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει από τη μια πλευρά πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του και από την άλλη πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα που χρησιμοποιεί ως ενοικιαστής. Ουσιαστικά το νέο αυτό Μητρώο θα έχουν υποχρέωση να το ενημερώνουν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές ακινήτων. 

Συγκεκριμένα, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Επίσης το Μητρώο αυτό θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις