ΔΥΠΑ: Το "κρυφό" επίδομα 1532 ευρώ - Λίγοι το γνωρίζουν πολλοί μπορούν να το πάρουν

2023-11-19

ΔΥΠΑ αποκαλύπτει το "κρυφό" επίδομα 1.532 ευρώ - Λίγοι το γνωρίζουν πολλοί μπορούν να το πάρουν

Πρόκειται για  ένα από τα επιδόματα ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που ελάχιστοι γνωρίζουν  την ύπαρξη του και αφορά το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς, είναι δυνατόν να λάβουν ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 34097/29.12.98.

ΔΥΠΑ - επίδομα 1532 ευρώ: Οι προϋποθέσεις

Η Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

 • Έχουν την ιδιότητα του μόνιμου ή επίκουρου φορτοεκφορτωτή λιμένος ή ξηράς ή του σημειωτή ή κομιστή τελωνείου κατά τον χρόνο της επιδότησης έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
 • Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) αποκλειστικά πλασματικές ημέρες ασφάλισης στον κλάδο με εισφορές υπέρ ανεργίας για τη ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα).
 • Για την ειδική Ειδική Συμπληρωματική Παροχή δεν ενδιαφέρει αν ο μισθωτός απασχολείται κατά τον χρόνο της παροχής και, συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Ανεργίας.

ΔΥΠΑ - επίδομα 1532 ευρώ : Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.

ΔΥΠΑ - επίδομα 1532 ευρώ : Βήμα προς βήμα η υποβολής της αίτησης

Κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος:

ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του δηλώνει:

 • αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
 • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
 • συνυποβάλλει συγκεκριμένα δικαιολογητικά

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος λαμβάνει αντίγραφο αυτής.

Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην ειδική επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

 • Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) προηγούμενου έτους
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
 • Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος
 • Στοιχεία μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)
 • Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν
 • Τα δύο τελευταία δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους .
 • Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους, για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

ΔΥΠΑ: Πως υπολογίζεται το τελικό ποσό – Τι ισχύει για την έκδοση της απόφασης

Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Η επιδότηση καταβάλλεται εφάπαξ.

Το ύψος της προκύπτει από τον εξής τύπο:

Ύψος Επιδότησης =(300- ημέρες ασφάλισης προηγούμενου έτους) Χ ημερήσιο επίδομα ανεργίας με ανώτατο όριο καταβολής τα 80 ημερήσια επιδόματα

το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 €

τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου

δεν χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις