Υπ. Εργασίας: Πληρωμές της Παρασκευής 04.02.2022

2022-02-04

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πληρωθεί την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 η αναλογία Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους που ήταν ενταγμένοι στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και υπόλοιπα πληρωμών για τους μήνες Σεπτέμβριος 2021-Νοέμβριος 2021, με την αντίστοιχη αναλογία Δώρου Χριστουγέννων.

Ειδικότερα σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν 31.836 πληρωμές δικαιούχων ως εξής:

Α) ποσό ύψους 806.394,93 ευρώ για 2.231 πληρωμές δικαιούχων για την πληρωμή του επιδόματος 534 ευρώ και της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

Ειδικότερα αφορά 1.336 εργαζόμενους που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο και 895 εργαζόμενους από μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των τεχνών και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.

Β) ποσό ύψους 27.102,67 ευρώ για 156 δικαιούχους που αφορούν στην κάλυψη των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αυτές δηλώθηκαν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» από 1/10/2021 έως και 30/11/2021,

Γ) ποσό ύψους 1.010.956,68 ευρώ για 29.449 πληρωμές δικαιούχων που αφορούν την καταβολή της πληρωμής επιδόματος εορτών (δώρο) Χριστουγέννων 2021, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναλυτικότερα αφορά 28.949 δικαιούχους οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και 500 δικαιούχους των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή.