Βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το Επίδομα παιδιού Α21 

2021-06-16

Τι είναι το Επίδομα Παιδιού;

Το Επίδομα Παιδιού είναι ένα από τα βασικά μέτρα στην πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και της ενδυνάμωσής της. Είναι ένα μη ανταποδοτικό επίδομα. Χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα

Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:

α) Έλληνες πολίτες

β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς

γ) πολίτες κρατών -μελών της ΕΕ

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα , των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.

στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεταιι από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

ζ)δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

η) πολίτες άλλων κρατών.

Αιτήσεις

Κάθε χρόνο δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού Α21 απαραίτητα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τούς προκειμένου να λαμβάνουν το επίδομα για το τρέχον έτος.

Οι αιτήσεις ανοίγουν πάντα αρχές της χρονιάς και συγκεκριμένα μέσα στον Φεβρουάριο και μας καλύπτουν για όλο το υπόλοιπο έτος.
Μόνο εάν υπάρχει λόγος τροποποίησης η προσθήκης κάποιου Εγγράφου πρέπει να υποβληθεί αίτηση δεύτερη φορά στο ίδιο έτος.
Ωστόσο, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και συγκεκριμένα έως τις 15/1, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης σε δικαιούχους έχοντες εκκρεμότητες από την περασμένη χρονιά, η οποία εκκαθαρίζει αυτές της εκκρεμότητες με τη μορφή εμβόλιμης δόσης πριν την τακτική πληρωμή της α'δόσης του επιδόματος.

Τι γίνεται σε περίπτωση διάστασης. Στις περιπτώσεις που προϋπάρχει μια αίτηση μέσα στη χρονιά και λόγω διάστασης ο έτερος σύζυγος έχων την επιμέλεια των τέκνων θέλει να υποβάλλει νέα δική του αίτηση, αυτό πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΦΜ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΕΚΝΑ!
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή πληρωμών για όλο το τρέχον έτος.
ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΝΕΑ!
Αν για κάποιο λόγω δικαιούχος δεν υποβάλλει έγκαιρα την αίτηση του για το έτος, δεν θα υπάρχουν πληρωμές μέχρι να υποβληθεί η αίτηση και τότε όσες δόσεις του έτους εκκρεμούν θα του πιστωθούν αναδρομικά. 

Προσθήκη νέου μέλους
Σε περίπτωση προσθήκης μέλους (νεογέννητο) σε ήδη υπάρχουσα αίτηση, το νέο μέλος αποκτά δικαίωμα πληρωμής ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ με προϋπόθεση να έχει ΑΜΚΑ.
Προσθήκη αυτού του μέλους μπορεί να γίνει άμεσα, αφού αποκτήσει ΑΜΚΑ.
Παράδειγματα: Αν υποθέσουμε πως μέλος με γέννηση τον μήνα Απρίλιο, και αφού έχει βγάλει ΑΜΚΑ, προστεθεί στην αίτηση άμεσα, θα συμπεριληφθεί στην δόση Ιουλίου και όχι Μαΐου, καθώς η δόση που μας πληρώνει Μάιο, αφορά τον μήνα Μάρτιο κατά τον οποίο το μέλος δεν έχει ακόμη γεννηθεί και τον μήνα Απρίλιο κατά τον οποίο, όπως είπαμε δεν έχει δικαίωμα πληρωμής.
Κάτα την πληρωμή της δόσης Ιουλίου, το νέο μέλος θα λάβει το ανάλογο ποσό για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.
Αντίστοιχα αν ο μήνας γέννησης ήταν ο Μάιος, κατά την πληρωμή της δόσης Ιουλίου, το νέο μέλος θα λάβει το ανάλογο ποσό μονό για τον μήνα Ιούνιο. 

Ποσά:
Κλείνοντας να πούμε πως τα ποσά, που δικαιούμαστε υπολογίζονται ανάλογα με το οικογενειακό μας εισόδημα και πιστώνεται σε τρεις διαφορετικές κλίμακες για κάθε σύνθεση οικογένειας (ανάλογα με τον αριθμό τέκνων). 


Δείτε τις ενότητες