Τουρισμός για όλους. Ενδεχόμενο παράτασης στην υποβολή των αιτήσεων. Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση.

2021-07-08

Τουρισμός για όλους. Ενδεχόμενο παράτασης στην υποβολή των αιτήσεων. Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση.

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων για το πρόγραμμα Tourism4all του υπουργείου Τουρισμού. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα,  που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 για την υποστήριξη του εγχώριου Τουρισμού στη Ελλάδα.

Λόγω COVID-19 και περιορισμών το πρόγραμμα έχει παραταθεί και για όλο το έτος 2021.
Με πολλά προβλήματα στην εφαρμογή ειδικά την πρώτη μέρα ξεκίνησε Δευτέρα 5 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων κυρίως λόγω μεγάλου όγκου επισκεψιμότητας.

Δυστυχώς  μόνο μια μέρα έχει δοθεί στους δικαιούχους για την υποβολή των αιτήσεων βάσει του τελευταίου αριθμού των ΑΦΜ τους. Πολλοί δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν την αίτηση τούς την ημέρα που έπρεπε και το σύστημα δεν τους αφήνει να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης την επόμενη μέρα. 
Λογικά θα ακολουθήσει το περσινό μοντέλο και θα δοθεί Δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. 

Έτσι αναμένεται μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να ξεκινήσει νέος κύκλος ξεκινώντας από ΑΦΜ που λήγουν σε αριθμούς 0-1. Έτσι αναμένεται 10.07.2021 να υποβάλλονται οι αιτήσεις δικαιούχων,  που αριθμός τους λήγει στο 0-1 , 11.07.2021 στους δικαιούχους που το ΑΦΜ τους λήγει στο 2-3 και συνεχίζοντας τις επόμενες ημέρες με τούς υπόλοιπους αριθμούς. 

Αναμένεται ανακοίνωση του Υπουργείου. 

 Μετά την υποβολή όλων των αιτήσεων θα βγούνε προσωρινοί και μετά οριστικοί Πίνακες των δικαιούχων,  βάσει των οποίων θα γίνει η Δημόσια κλήρωση. 

Σήμερα γένεται υποβολή των αιτήσεων σε οσους το ΑΦΜ λήγει σε 6-7.

Επισημάνεται πως οι δικαιούχοι δεν πρέπει να συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα η σε κάποιο άλλο πρόγραμμα Τουρισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι δικαιούχοι, που έχουν ήδη πάρει το voucher στο ίδιο πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2020, ανεξαρτήτως αν το έχουν χρησιμοποιήσει η όχι, και οι δικαιούχοι Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ και ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, που τρέχουν παράλληλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Αφού μπείτε στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr

1. Επιλέγετε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

2. Συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς taxisnet του υπόχρεου υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων αν πρόκειται για οικογένεια, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση για το κριτήριο του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος αντίστοιχα μελών της οικογένειας.

3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης

4. Συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)

5. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει πιστοποιητικό αναπηρίας εν ισχύ με ποσοστό από 67% και άνω θα πρέπει να επισυναφθεί το πιστοποιητικό.

6. Αν ο δικαιούχος ή ένας εκ των ωφελουμένων μελών με ποσοστό αναπηρίας από 67% κα άνω χρήζει βοηθείας θα πρέπει να επιλέξετε ναι στο αντίστοιχο πεδίο και να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο του συνοδού. Δεν απαιτείται ο/η συνοδός να είναι συγγενικό πρόσωπο ούτε να προσδιορίζεται η ανάγκη από το πιστοποιητικό αναπηρίας. Ο/η συνοδός επιδοτείται κανονικά ανάλογα με τον αριθμό διανυκτερεύσεων (100% έως 40€/την ημέρα/το άτομο για 2 ή 3 διανυκτερεύσεις ή 80% έως 30€/την ημέρα/το άτομο για 4 διανυκτερεύσεις). ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

7. Στη συνέχεια απαντώντας ΝΑΙ στη σχετική ερώτηση σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρίζετε τα στοιχεία (ΑΜΚΑ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) των ωφελουμένων μελών σας (σύζυγο/τέκνο-α) σύμφωνα με οριζόμενα στην Δημόσια πρόσκληση:

Ως «Ωφελούμενα μέλη» των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2003 έως και 31.12.2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.

β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία,

γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

δ) οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων β' και γ' ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67% σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση.

ε) ειδικά για την κατηγορία ανήλικων δικαιούχων, ήτοι φυσικών προσώπων που έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συνοδού του ως ωφελούμενου μέλους.

- Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

- Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της α.π. 9022/16.06.2020 Κ.Υ.Α.., όπως η παρούσα Πρόσκληση ορίζει.

- Σε περίπτωση που κάποιο από τα ωφελούμενα μέλη έχει εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας από 67% και άνω θα πρέπει να επισυναφθεί το πιστοποιητικό.

8. Έχετε δικαίωμα να δηλώσετε τα στοιχεία του ατόμου που θα το συνοδεύσουν (ΑΜΚΑ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ως ωφελούμενο μέλος ΕΦΟΣΟΝ το άτομο αυτό είναι άλλο από τον δικαιούχο ή άλλο ωφελούμενο μέλος που δηλώνετε στην αίτηση.

9. Αφού καταχωρήσετε όλα τα ωφελούμενα μέλη σύμφωνα με τα ανωτέρω σας δίνετε η δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία ή υποβολή της αίτησης.

10. Σε περίπτωση που κάποιο από τους αριθμούς ΑΜΚΑ που έχετε δηλώσει δεν είναι ορθό ή δεν ταυτοποιείται μέσω του Μητρώου Πολιτών/ΗΔΙΚΑ ως μέλος της οικογένειας θα λάβετε σχετικό μήνυμα.

11. Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης όλων των πεδίων επιλέγετε ΣΥΝΕΧΕΙΑ

12. Εμφανίζεται προεπισκόπηση της αίτησης - δήλωσής σας

13. Εφόσον συμφωνείτε και όλα τα στοιχεία είναι ορθά επιλέγετε ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, διαφορετικά επιστρέφετε στην επεξεργασία.

14. Ακολουθεί μήνυμα επιτυχούς υποβολής της αίτησης με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε την υποβληθείσα αίτηση για το αρχείο σας.

15. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια θα λάβετε το σχετικό μήνυμα απόρριψης της αίτησης με την ακριβή αιτιολόγηση.

16. Αν η αίτησή σας περιλαμβάνει συνημμένο πιστοποιητικό αναπηρίας θα λάβετε μήνυμα ότι η αίτησή σας θα εξεταστεί από το Υπουργείο Τουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτούντες/ούσες οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πρώτες επιταγές των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025.