Τουρισμός για όλους: Ανοίγει η πλατφόρμα - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

2022-07-16

Σήμερα Σάββατο 16 Ιουλίου άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα tourism4all ώστε υποβάλλουν οι δικαιούχοι τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2022. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 21 Ιουλίου 2022.

Φέτος η επιδότηση παρέχεται μόνο μέσω της άυλης ψηφιακής κάρτας στα πρότυπα Freedom Pass, με την διαφορά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την διαμονή,  δηλαδή για την πληρωμή καταλύματος. 

Ο κάθε δικαιούχος θα κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο μια άυλη κάρτα με το ποσό της επιδότησης, το οποίο θα μπορεί να διαθέσει μόνο σε δαπάνες διαμονής. 

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να ελέγξουν αν το τηλέφωνο τους υποστηρίζει τις ανεπαφικές πληρωμές,  θα πρέπει να υπάρχει λειτουργία NFC δηλαδή στη συσκευή τους,  αλλιώς δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή στο κατάλυμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα για όσους δεν το έχουν με την τεχνολογία. 

Ελέγξτε αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ανεπαφικές πληρωμές
Για να κάνετε ανεπαφικές πληρωμές το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συμβατό με επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC)

 • Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
 • Στη γραμμή Ρυθμίσεις αναζήτησης, πληκτρολογήστε NFC.
 • Πατήστε και ενεργοποιήστε το NFC.
 • Αν δεν μπορείτε να βρείτε το NFC, το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να πραγματοποιεί ανεπαφικές πληρωμές.

Σε περίπτωση που δεν έχετε NFC

H χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να γίνει και μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα για απευθείας χρέωση από τον πάροχο, με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας του δικαιούχου. 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης. Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ.

Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Προϋποθέσεις

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος όσοι έχουν επιλεχθεί ως δικαιούχοι η ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) του έτους 2021-2022 (περσινό πρόγραμμα) και του έτους 2022-2023 (φετινοί επιτυχόντες)
Επίσης δεν είναι δικαιούχοι όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Evia-samos pass είτε ως δικαιούχοι, είτε ως ωφελούμενα μέλη.
Δεν είναι δικαιούχοι και όσοι συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα Τουρισμού για την ίδια περίοδο υλοποίησής.
Προσοχή: Δεν παίζει ρόλο, αν έκαναν χρήση των επιταγών/voucher η όχι. 

Δικαιούχοι

Όλα τα φυσικά πρόσωπα, πού έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2020 (περσινή φορολογική δήλωση).

Εισοδηματικά κριτήρια

 • Εως 16.000 ευρώ ατομικό εισόδημα
 • Εως 28.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα
 • Εως 29.500 ευρώ εισόδημα οικογένεια με 1παιδί
 • Εως 31.000 ευρώ εισόδημα οικογένεια με 2 παιδιά
 • Εως 33.000 ευρώ εισόδημα οικογένεια με 3 παιδιά
 • Εως 38.000 εισόδημα ευρώ για τους πολύτεκνους

Μονογονεϊκές οικογένειες

 • Εως 17.500 ευρώ με 1παιδί
 • Εως 19.000 ευρώ με 2 παιδιά
 • Εως 21.000 ευρώ με 3 παιδιά
 • Εως 26.000 ευρώ για τις πολύτεκνες

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.
Επισημαίνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παρούσας (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

Για τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των εισοδηματικών κριτηρίων, η αίτηση απορρίπτεται από την εφαρμογή αυτομάτως.

Επιλογή των τελικών δικαιούχων

Η επιλογή θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων, που θα επιλεχθούν μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα.
Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν μετά την κλήρωση. 

Χρήση αυλής κάρτας

Η χρήση κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή.

Η πληρωμή του καταλύματος μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με χρήση POS μέσα στο κατάλυμα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στη περιοχή.
Χρονικό περιθώριο χρήσης κάρτας είναι από την ημέρα έκδοσης μέχρι 30.06.2023. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!