Τουρισμός για όλους - Ανακοινώθηκε ημερομηνία για άνοιγμα της πλατφόρμας - Πληροφορίες για το πρόγραμμα

2022-07-14

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2022 αναμένεται να ανοίξει το Σάββατο 16 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 21 Ιουλίου 2022.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι το e-voucher των 150 ευρώ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, για τη διαμονή τους σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή κατάλυμα, όποτε το επιθυμούν.

Μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις  προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης. Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ.

Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Δικαιούχοι

Όλα τα φυσικά πρόσωπα, πού έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2020 (περσινή φορολογική δήλωση). 

Εισοδηματικά κριτήρια

  • Εως 16.000 ευρώ ατομικό εισόδημα
  • Εως 28.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα
  • Εως 29.500 ευρώ εισόδημα οικογένεια με 1παιδί
  • Εως 31.000 ευρώ εισόδημα οικογένεια με 2 παιδιά
  • Εως 33.000 ευρώ εισόδημα οικογένεια με 3 παιδιά
  • Εως 38.000 εισόδημα ευρώ για τους πολύτεκνους

Μονογονεϊκές οικογένειες

  • Εως 17.500 ευρώ με 1παιδί
  • Εως 19.000 ευρώ με 2 παιδιά
  • Εως 21.000 ευρώ με 3 παιδιά
  • Εως 26.000 ευρώ για τις πολύτεκνες

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.
Επισημαίνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παρούσας (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

Για τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των εισοδηματικών κριτηρίων, η αίτηση απορρίπτεται από την εφαρμογή αυτομάτως.

Προϋποθέσεις

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος όσοι έχουν επιλεχθεί ως δικαιούχοι η ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) του έτους 2021-2022 (περσινό πρόγραμμα) και του έτους 2022-2023 (φετινοί επιτυχόντες)
Επίσης δεν είναι δικαιούχοι όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Evia-samos pass είτε ως δικαιούχοι, είτε ως ωφελούμενα μέλη.
Δεν είναι δικαιούχοι και όσοι συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα Τουρισμού για την ίδια περίοδο υλοποίησής.
Προσοχή: Δεν παίζει ρόλο, αν έκαναν χρήση των επιταγών/voucher η όχι. 

Χρήση αυλής κάρτας

Η χρήση κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή.

Η πληρωμή του καταλύματος μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με χρήση POS μέσα στο κατάλυμα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στη περιοχή.
Χρονικό περιθώριο χρήσης κάρτας είναι από την ημέρα έκδοσης μέχρι 30.06.2023. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πρώτες επιταγές των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025.