Τουρισμός για Όλους 2022: Έρχονται 200 νέα voucher - Ποιοι οι δικαιούχοι

2022-09-15

Εντός των επόμενων ημερών, θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, για την ανάδειξη επιπλέον 200.000 δικαιούχων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2022. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην 2η κλήρωση για πρόγραμμα έχουν, όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει επιτυχώς την αίτησή τους μέχρι και τις 21.07.2022 τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

Οι αιτήσεις που θεωρούνται επιτυχώς υποβεβλημένες, έχουν λάβει στο σύστημα Κατάσταση "Μη Κληρωθείσα". 

Οι αιτήσεις που έχουν κατάσταση "Υπό Επεξεργασία" δεν θα συμμετέχουν στη νέα κλήρωση καθώς δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

Η πλατφόρμα ΔΕΝ θα ανοίξει για την υποβολή νέων αιτήσεων. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους, υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

Μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης.

 Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ. Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Τι καλύπτει το Πρόγραμμα;

Το νέο πλήρως αναβαθμισμένο Πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού «Τουρισμός για Όλους 2022» αφορά στην επιδότηση των τουριστικών δαπανών διαμονής για ξενοδοχεία και καταλύματα σε όλη τη χώρα.

Πώς λειτουργεί το Πρόγραμμα;

Σε κάθε δικαιούχο παρέχεται μία άυλη ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα, στην οποία έχει πιστωθεί το ποσό της επιδότησης.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις