Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω»: Οδηγός της επιδότησης για ανακαίνιση και συμμετοχή με ίδια κεφάλαια ή χαμηλότοκα δάνεια

2022-10-26

Επιδοτήσεις μέχρι 90% για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για ανακαίνιση κατοικιών που ανήκουν σε νέους προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» που περιλαμβάνεται στη δέσμη των μέτρων στεγαστικής πολιτικής.

Οι ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος για τους μηχανικούς, που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα είναι για κάθε έργο ενεργειακής αναβάθμισης και κτιριακής ανακαίνισης έως 2500 ευρώ και αφορούν σε μέγιστες αμοιβές για Α΄ΠΕΑ έως 400 ευρώ, Β΄ΠΕΑ έως 400 ευρώ, Ηλεκτρονική ταυτότητα έως 550 ευρώ, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου έως 450 ευρώ και για άδεια- μελέτη έως 700 ευρώ.

Σε νέους και νέες που που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 και έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία αφορά το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», ο Οδηγός Εφαρμογής του οποίου προδημοσιεύτηκε με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 350 εκατ. ευρώ. Προβλέπει επιδοτήσεις από 40 έως 75% με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, συν μπόνους αποκέντρωσης 15% για εργασίες ενεργειακής βελτίωσης, οριζόντια επιδότηση 30% για ανακαίνιση και συμμετοχή με ίδια κεφάλαια ή χαμηλότοκα δάνεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός 350 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης αφορά για το σκέλος «Εξοικονομώ» σε 200 εκατ. ευρώ, το σκέλος «Ανακαινίζω» σε 50 εκατ. ευρώ για επιδότηση και 100 εκατ. ευρώ για το χαμηλότοκο δάνειο. Το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη νέα χρονιά.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, που εκπονήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία)

Για το σκέλος του "Εξοικονομώ" ορίζονται 4 εισοδηματικές κατηγορίες:

-έως 5.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000 οικογενειακό

-5.000 -10.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000-20.000 οικογενειακό

-10.000 -20.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 20.000-30.000 οικογενειακό

-20.000 -30.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 30.000-50.000 οικογενειακό

Για το "Ανακαινίζω" το εισοδηματικό όριο είναι 20.000 ευρώ για όλους και επιπλέον το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 €.

Άλλα χαρακτηριστικά του προγράμματος:

-Η κύρια χρήση της κατοικίας προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.
Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021 («πρόσφατη απόκτηση» ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.
-Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επίσης δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που να αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.

- Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.
- Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» και "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.
- Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».
Στο Σκέλος «Εξοικονομώ» , ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,00 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α ́ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, γ) τις 22.500 €.

Στο Σκέλος «Ανακαινίζω» ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 75 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, β) τις 10.000 €.

Στο σκέλος Εξοικονομώ εντάσσονται επενδύσεις για αντικατάσταση κουφωμάτων, συστημάτων σκίασης, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης - ψύξης, ηλιακούς θερμοσίφωνες, συσκευές διαχείρισης ενέργειας αλλά και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Στο σκέλος ανακαινίζω εντάσσονται εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

Τα ποσοστά ενίσχυσης στο Εξοικονομώ κλιμακώνονται από 40 - 75 % ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία, συν 15 % μπόνους αποκέντρωσης για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων

Στον Οδηγό αναφέρονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, οι επιδοτήσεις, οι επιλέξιμες εργασίες, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ολόκληρος ο Οδηγός του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»


Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πρώτες επιταγές των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025.