Τι πρέπει να γνωρίζετε για να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

2021-06-13

enaklik.com συμβουλεύει τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διαφημιστικές σειρήνες που μας βομβαρδίζουν καθημερινά και μας καλούν να αλλάξουμε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές καταφεύγουν στην αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας για την κατοικία τους και την επιχείρηση τους. 

Αν και μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών συνεχίζει να επιλέγει την ΔΕΗ για το ρεύμα τους, θα πρέπει να σημειωθεί πώς αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έχει την ακριβότερη χρέωση της κιλοβατώρας (που φθάνει μέχρι και 0.11) όταν οι περισσότεροι πάροχοι παρέχουν πολύ φθηνότερα τιμολόγια, που έχουν την έκπτωση ακόμα και 50% σε σχέση με την ΔΕΗ. 

Το τοπίο της αγοράς του ηλεκτρονικού ρεύματος έχει πραγματικά μετατραπεί σε "πεδίο μάχης", καθώς οι καταναλωτές βομβαρδίζονται καθημερινά με τις προσφορές των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, που τους προκαλούν καθημερινό πονοκέφαλο, κάνοντας την επιλογή εταιρείας ακόμα δυσκολότερη. 

Για να είναι οφελιμένος ο καταναλωτής από την αλλαγή παρόχου και να κερδίσει χρήματα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος και ενεργός, να γνωρίζει τα δικαιώματά του και να τα διεκδικεί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή προμηθευτή ρεύματος με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαγορεύεται, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές προς τον υφιστάμενο προμηθευτή.

Ακολουθήστε τις παρακατω τρεις (3) γενικές οδηγίες τρείς (3) χρυσοί κανόνες και τέσσερα (4) βήματα για να είστε ενεργός και άρα κερδισμένος καταναλωτής

Δειτε Τρεις (3) γενικές οδηγίες:

1. Πρέπει να υπολογίσετε την κατανάλωση του ρεύματος σε kWh σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι αθροίζετε τους τρεις (3) εκκαθαριστικούς 4μηνιαίους λογαριασμούς για να δείτε ποιο είναι το «ενεργειακό σας προφίλ» και με βάση αυτό να ζητήσετε προσφορά από τον προμηθευτή.
Προσοχή! Μην παρασύρεστε από τις διαφημίσεις των διάφορων πακέτων ή προσφορών για μειωμένες χρεώσες για κάποιους μήνες (π.χ. πάγιο, μειωμένη χρέωση kWh κτλ)
2. Να γνωρίζετε ότι σε οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και να πάτε οι «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις» (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ) και οι χρεώσεις υπερ τρίτων Δημοτικά Τέλη, ΕΡΤ, λοιπές χρεώσεις, είναι ίδιες ανεξαρτήτως προμηθευτή.
3. Να μην υπογράφετε ποτέ σύμβαση για αλλαγή προμηθευτή πριν την μελετήσετε προσεκτικά. Ζητήστε διευκρινήσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε. Συγκρίνετε τις προσφορές και άλλων παρόχων, πριν καταλήξετε.
Προσοχή! Μην βιάζεσθε να αποδεχθείτε την προσφορά ή να υπογράψετε το συμβόλαιο μπορεί να κρύβει παγίδες... Μόνο όταν είστε σίγουροι ότι θα έχετε όφελος προχωρείστε στην αλλαγή προμηθευτή 

Τρεις (3) Χρυσοί κανόνες:

1. Πρέπει το κάθε νοικοκυριό να γνωρίζει πόσες kWh καταναλώνει σε ετήσια αλλά και 4μηνιαία βάση καθώς και πόσα χρήματα ξοδεύει για το ηλεκτρικό ρεύμα εξαιρώντας τις χρεώσεις ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, υπέρ τρίτων Δήμος, ΕΡΤ κτλ
2. Να μην υπερβαίνει τις 2000 kWh το 4μηνο, διότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξάνονται πάρα πολύ με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί να εκτοξεύονται!
3. Στην νυχτερινή κατανάλωση δεν υπάρχει επιβάρυνση ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ 

Τέσσερα (4 ) βήματα για αλλαγή προμηθευτή:

4 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να είστε ασφαλής ότι θα εξοικονομήσετε χρήματα από την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

1ο βήμα
Έγγραφη Προσφορά
- Ζητήστε έγγραφη οικονομική Προσφορά από περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για την τιμή ανα/kWh, με βάση την ετήσια κατανάλωση σας. Εάν έχετε νυχτερινό ρεύμα διαχωρίστε τις αντίστοιχες kWh. Στην τιμή της kWh δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
- Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται και η πάγια μηνιαία, διμηνιαία ή τετραμηνιαία χρέωση (πάγιο), ημέρας και νύχτας
Προσοχή! Η σύγκριση μεταξύ περισσότερων προμηθευτών είναι δυνατή μόνο όταν γίνεται στην ίδια βάση (π.χ. ανά μήνα, με ΦΠΑ ή χωρίς κτλ)

2ο βήμα
Σχέδιο Σύμβασης
Ζητάτε πάντα το σχέδιο της σύμβασης -Γενικοί Όροι Συναλλαγών και Ειδικοί Οροι- που πρόκειται να υπογράψετε, μελετήστε το προσεκτικά και ζητείστε διευκρινήσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε. Πρέπει μεταξύ άλλων να περιέχουν:
-την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης π.χ. ένα έτος κτλ
-τα κριτήρια αναπροσαρμογής της χρέωσης της kWh (αυξήσεις στην χρέωση της kWh)
-το ποσό της προκαταβολής «Εγγύηση»
-τη συχνότητα έκδοσης των λογαριασμών (μηνιαίος, διμηνιαίος κτλ)
-σε πόσο χρόνο γίνεται η αλλαγή προμηθευτή (πόσες μέρες)
-τι συνέπειες έχετε άν διακόψετε τη σύμβαση πριν από τη λήξη του συμφωνηθέντα χρόνου (πληρώνετε κάποιο ποσό και ποιό είναι αυτό;)
-εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον λογαριασμό σας που θα απευθυνθείτε; Διαθέτει η εταιρεία διαδικασία επίλυσης διαφορών; -πως μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σε ποια σημεία και με ποιο τρόπο (π.χ. προσωπικά, τηλεφωνικά, με email, φαξ)
-με ποιους τρόπους μπορείτε να πληρώσετε το λογαριασμό σας

3ο βήμα
Προσοχή στις συμβάσεις από απόσταση!
Επιτρέπεται να συνάψετε σύμβαση από απόσταση (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά). Δεν απαιτείται η υπογραφή της σύμβασης. Αρκεί και η τηλεφωνική συγκατάθεσή σας.
Η σύμβαση πρεπει να σας αποσταλεί σε εύλογο χρονικό διάστημα καθώς και το έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης. Εχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αζημίως εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβατε το έντυπο της σύμβασης
Προσοχή! Μην δίνετε τα στοιχεία σας τηλεφωνικά και μην δεσμεύεσθε πριν μελετείστε τους όρους της σύμβασης και είστε σίγουροι ότι έχετε όφελος από την αλλαγή προμηθευτή και μάλιστα προσπαθείστε να το προσδιορίστε.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης
4ο βήμα
Ζητάτε πάντα αντίγραφο της σύμβασης καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου που υπογράψατε π.χ. αίτηση, προσφορά πακέτου κτλ. και διατηρείτε αρχείο τόσο με την σύμβαση όσο και με τους λογαριασμούς
Ελέγχετε τους λογαριασμούς, ως προς την κατανάλωση σε kWh, και ως προς τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και υπέρ τρίτων (Δήμος, ΕΡΤ κτλ)

Πηγη: Εκποιζω

Πρόσφατα