Τι ειναι το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων και ποιοι οι δικαιούχοι

2022-05-17
Ακόμα ένα βοήθημα, που δεν είναι ευρέως γνωστό στους ανέργους, είναι το Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων.

Όσοι συμπληρώσουν 3 μήνες εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν δουλέψει τουλάχιστον 60 μέρες το προηγούμενο έτος δικαιούνται το βοήθημα τρίμηνης παραμονής στο Μητρώο Ανέργων. 

Οι δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι, που δεν συγκέντρωσαν προϋποθέσεις για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Προϋποθέσεις:
- Να πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγήθηκε
- Να μην υπάγονται στα ορισμένα επαγγέλματα (όπως οικοδομοι, λατομοι, μουσικοι, τραγουδιστές, εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ)

- Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά 12.032 ευρώ.

Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει το συγκεκριμένο βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

-αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας

ηλεκτρονικά, μέσω του e-services

- μέσω των ΚΕΠ

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει τεθεί στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού.

Καταβάλλεται κάθε τρίμηνο από τον ΟΑΕΔ, έως τρεις φορές το χρόνο, και ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ. Συνολικά, ο δικαιούχος θα λάβει 720 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ