Τακτική επιδότηση ανεργίας -Τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την αρχική επιδότηση.

2021-07-16

Τακτική επιδότηση ανεργίας. Τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την Αρχική επιδότηση ανεργίας κοινών ανέργων.

Την Τακτική επιδότηση ανεργίας δικαιούνται πρώην μισθωτοί και πλέον άνεργοι, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Έχει γίνει Καταγγελία σύμβασης τους από τον εργοδότη. ( Όσοι έχουν αποχώρησει οικειοθελώς από την εργασία τους δεν δικαιούνται την επιδότηση ανεργίας)

- Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την επιδότηση ( δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη, δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι και είναι διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)

- Έχουν συγκεντρώσει συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ας δούμε αναλυτικά τις προϋποθέσεις στις δύο περιπτώσεις όσων υποβάλλουν την αίτηση για την Αρχική επιδότηση

Πρώτη περίπτωση:

- έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας (100 για τους οικοδόμους) στο διάστημα 14 μηνών πριν από την λήξη της εργασιακής τους σχέσης και έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργιας του ΟΑΕΔ στο διάστημα αυτό (ημέρες των τελευταίων δύο μηνών πριν την λήξη της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται) και

- 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την ένταξη στην επιδότηση για κάθε έτος.

Δεύτερη περίπτωση (για όσους δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της πρώτης περίπτωσης):

- έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας (180 για τους οικοδόμους) κάτα τα δυο προηγούμενα έτη πριν από την λήξη της εργασιακής τους σχέσης και έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ στο διάστημα αυτό (ημέρες των τελευταίων δύο μηνών πριν την λήξη της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται) και
 
- 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την ένταξη στην επιδότηση για κάθε έτος

Ας δούμε προϋποθέσεις για όσους έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

- έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή 100 για τους οικοδόμους στο διάστημα 14 μηνών πριν από την λήξη της εργασιακής τους σχέσης και έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ στο διάστημα αυτό (ημέρες των τελευταίων δύο μηνών πριν την λήξη της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται) και

- δεν έχουν λάβει μέσα στο διάστημα των τελευταίων τεσσάρων ετών πριν από την έναρξη της επιδότησης, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, πάνω από 400 ημερήσια επιδόματα. Αν έχουν πάρει την επιδότηση ανεργίας στο διάστημα αυτό (τεσσάρων ετών), αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τα 400 ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να πάρουν το υπόλοιπο των ημερησίων επιδομάτων, που υπολείπονται μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των 400.


Αίτηση:

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 60 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της εργασιακής τους σχέσης.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των e-services ΟΑΕΔ η της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr), επιλέγοντας " Υποβολή αίτησης " και στη συνέχεια "Αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας ".

Κάτα την υποβολή της αίτησης ο άνεργος δηλώνει:

-τα προστατευόμενα μέλη τής οικογένειας (αν υπάρχουν) για να λάβει 10% προσαύξηση για κάθε μέλος 

- το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι ο πρώτος δικαιούχος ο ίδιος 

- επισυνάπτει δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται.

Ύψος επιδότησης:

 Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των μικτών μηνιαίων υποδοχών του τελευταίου εξαμήνου πριν από την Καταγγελία σύμβασης 

Το ποσό επιδότησης προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευμένο μέλος. Για κάθε πλήρες μηνά επιδότησης ο άνεργος λαμβάνει 25 ημερήσια επιδόματα. 

Τέλος, το επίδομα πιστώνεται κάθε μήνα εφόσον ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμα τις  δηλώσεις παρουσίας. 

Μονόδρομος είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, ειδικά μετά την πανδημία, και όλες οι τράπεζες οδηγούν τους πελάτες τους στο να χρησιμοποιούν το e-banking για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν είναι δωρεάν, αφού χρεώνουν υψηλά αυτές τις υπηρεσίες, για τις οποίες τις περισσότερες φορές η εναλλακτική είναι από...

Τις νέες επιδοτήσεις στα τιμολόγια για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Δεκέμβριο ανακοίνωσε ο ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας, για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου.

Στα 0,35 ευρώ/kWh έναντι περίπου 0,38 ευρώ/kWh τον τρέχοντα μήνα, κινείται η μέση ανταγωνιστική χρέωση ρεύματος για τον Δεκέμβριο με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων ρεύματος.

Πρόσφατα

Στις 9 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το φετινό επίδομα θέρμανσης και Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διασταύρωση αγορών και η πληρωμή της προκαταβολής, αλλά και των αγορών που έχουν τιμολογηθεί έως 30 Νοεμβρίου 2022.Η πρώτη πληρωμή σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου οικονομικών θα πραγματοποιηθεί μέχρι 21...

Αρχίζει από σήμερα η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας.

Από την Δευτέρα 5 ως και τις 9 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 131,6 εκατ. ευρώ σε 291.575 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.