Τα βασικά πράγματα, πού πρέπει να γνωρίζουμε για το Επίδομα στέγασης και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

2021-06-21

Τα βασικά πράγματα, πού πρέπει να γνωρίζουμε για το Επίδομα στέγασης και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Το επίδομα στέγασης είναι ένα προνοιακό επίδομα, που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ. Δικαιούχοι είναι όσοι νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους και πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης.

Το ποσό του επιδόματος ξεκινάει από 70 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνεται για κάθε μέλος του νοικοκυριού κατά 35 ευρώ, ανεξαρτήτως αν είναι ανήλικο η ενήλικο. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παραδείγματα: Ένα νοικοκυριό που αποτελείται από δύο γονείς και δύο παιδιά δικαιούται 70 +35 +35 +35 = 175 ευρώ. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα επίσης δικαιούται 175 ευρώ. Μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά δικαιούται 70 + 35 + 35 + 35 + 35 = 210 ευρώ. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά επίσης δικαιούται 210 ευρώ.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, πώς αν το ποσό ενοικίου, που έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο είναι μικρότερο του ποσού, που δικαιούται το νοικοκυριό βάσει των μελών του, ο δικαιούχος θα λαμβάνει το ποσό, που έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο. Αντιθέτως αν το δηλωμένο ποσό ενοικίου είναι μεγαλύτερο από το ποσό, πού δικαιούται βάσει των μελών του νοικοκυριού, τότε ο δικαιούχος θα λαμβάνει το ποσό που δικαιούται.

Παραδείγματα: Ας πούμε ότι το ποσό που δικαιούται ένα νοικοκυριό βάσει των μελών είναι 175 ευρώ, ενω στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο έχει δηλωθεί το ποσό ενοικίου 120 ευρώ. Σε αυτή τη περίπτωση ο δικαιούχος θα λαμβάνει τα 120 ευρώ

Ας πούμε ότι το νοικοκυριό δικαιούται 140 ευρώ στο επίδομα στέγασης και το ποσό ενοικίου, που έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο είναι 250 ευρώ. Σε αυτή τη περίπτωση ο δικαιούχος θα λαμβάνει 140 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής: Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού


Το επίδομα στέγασης ανανεώνεται απαραίτητα κάθε έξι μήνες. Ο μήνας επανυποβολής αίτησης είναι πάντα ο μήνας λήξης ισχύος, έτσι όπως αναφέρεται στην πράξη έγκρισης. Έτσι για παράδειγμα, αν η αίτηση μάς έχει ισχύος από 1.02.2021 μέχρι 31.07.2021, πρέπει απαραίτητα να γίνει επανυποβολή της αίτησης μέσα στον Ιούλιο για να μην χαθεί η πληρωμή Αυγούστου.

Ας δούμε τι πρέπει να προσέξουμε στο μισθωτήριο.

Θα πρέπει να ξέρουμε πως στο επίδομα στέγασης το δικαίωμα πληρωμής ξεκινάει τον επόμενο μήνα της υποβολής τής αίτησης, άρα και η ισχύς της αίτησης ξεκινάει από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα (όπως είπαμε κάθε αίτηση έχει διάρκεια ισχύος 6 μήνες). Επομένως και το μισθωτήριο θα πρέπει στο ακέραιο να καλύπτει το συγκεκριμένο εξάμηνο.

Παράδειγμα: Για μια αίτηση που ξεκινά η υποβολή της 2 Ιουλίου θα πρέπει να υπάρχει ενεργό μισθωτήριο, που να καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου 2021 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2022.

Αυτό πρέπει να το προσέξετε, ιδιαίτερα κάνοντας τροποποίηση του ήδη υπάρχοντα μισθωτηρίου . Το τροποποιημένο μισθωτήριο θα πρέπει να καλύπτει πάντα στο ακέραιο όλο το εξάμηνο, δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση να ξεκινάει από την 1 Αυγούστου, ακόμη και αν το προηγούμενο μισθωτήριο, που τροποποιεί, ισχύει μέχρι την μεταγενέστερη ημερομηνία.

Προσοχή: σε περίπτωση τροποποίησης πάλι γίνεται αποδοχή του μισθωτηρίου στο Taxis και στην αίτηση βάζουμε τον αριθμό ΝΕΟΥ (τροποποιημένου) μισθωτηρίου.

Δείτε περισσότερα για το επίδομα στέγασης.

Πρόσφατα 

Πέντε προγράμματα για χιλιάδες δικαιούχους αναμένεται νσ τρέξουν από τον ΟΠΕΚΑ το επόμενο διάστημα. Επιταγές για τα βιβλία, εκδρομές και Δωρεάν διακοπές από τον ΟΠΕΚΑ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις