Σημαντικές αλλαγές στο ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ).

2021-06-05

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ).

Αφορούν την σύνταξη ΑΣΔ (Ατομικού σχεδίου δρασης). Πλέον οι δικαιούχοι από 20 μέχρι 60 ετών, που έχουν δηλώσει άνεργοι κατά την υποβολή αίτησης ΚΕΑ και είναι εγγεγραμενοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα έχουν την υποχρέωση σύνταξης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, δηλαδή οι άνεργοι δικαιούχοι πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ για να πάρουν συμβουλές από εργασιακό σύμβουλο για μελλοντική εύρεση εργασίας.

Η υποχρέωση θα εμφανίζεται στη πλατφόρμα του προγράμματος και η υλοποίηση εχει ξεκινήσει από 1.06.2021. Δείτε στη φωτο πως θα εμφανίζεται στη αιτηση:

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά και τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι και μέλη του νοικοκυριού μέχρι 60 ετων.

Ο δικαιούχος και τα μέλη του νοικοκυριού ως 60 ετών που είναι άνεργα και δύνανται να εργαστούν θα υποχρεούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης του επιδόματος να προβαίνουν σε έκδοση δελτίου ανεργίας καθώς και σε δημιουργία Ατομικού Σχεδίου Δράσης που θα καταρτίζεται αφού ο ωφελούμενος θα περνά από συνέντευξη με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Η συνέντευξη και η κατάρτιση του ΑΣΔ θα μπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά ή / και με βιντεοκλήση αφού πρώτα ο ωφελούμενος θα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή με mail με το ΚΠΑ της περιοχής του.

Μετά την σύνταξη του ΑΣΔ ο ωφελούμενος θα μπορεί να παραπεμφθεί σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη/επανένταξή του στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης που μπορούν μεταξύ άλλων να αφορούν στην κάλυψη προτεινόμενων θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ, στην συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και στην φοίτησή τους σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Η παρακολούθηση της ανταπόκρισης των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω μηνιαίων διασταυρώσεων που θα πραγματοποιούνται πριν την έκδοση αρχείου πληρωμής για τον κάθε μήνα.

Δείτε για το Ατομικό σχέδιο δράσης εδώ