Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ).

2021-05-28

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ).

Αφορούν την σύνταξη ΑΣΔ (Ατομικού σχεδίου δρασης). Πλέον οι δικαιούχοι από 20 μέχρι 60 ετών, που έχουν δηλώσει άνεργοι κατά την υποβολή αίτησης ΚΕΑ και είναι εγγεγραμενοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα έχουν την υποχρέωση σύνταξης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, δηλαδή οι άνεργοι δικαιούχοι πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ για να πάρουν συμβουλές από εργασιακό σύμβουλο για μελλοντική εύρεση εργασίας.

Η υποχρέωση θα εμφανίζεται στη πλατφόρμα του προγράμματος και η υλοποίηση θα ξεκινήσει από 1.06.2021.
Δείτε για το Ατομικό σχέδιο δράσης εδώ