Ψηφιακή μέριμνα - Λήγει 15.10.2021 η προθεσμία για τις αιτήσεις του Γ κύκλου - Ποιοι οι δικαιούχοι

2021-10-10

Ψηφιακή μεριμνά. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους του Γ' κύκλου του προγράμματος "Ψηφιακή μεριμνά" έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Ο Γ κύκλος αφορά αποκλειστικά πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με παιδιά ΑΜΕΑ που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Οι οικογένειες είναι ήδη δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ του έτους 2020 της 2ης ή 3ης εισοδηματικής κατηγορίας. Έχουν δηλαδή υποβάλει αίτηση για το έτος 2020 (με καταληκτική προθεσμία τον Ιανουάριο του 2021) και έχει εκδοθεί για αυτούς αντίστοιχη εγκριτική πράξη, ενώ το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημά τους κυμαίνεται από 6.001€ - 15.000€.

και ταυτόχρονα

(β1) έχουν 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (περιπτώσεις πολύτεκνων),

είτε

(β2) έχουν εξαρτώμενο τέκνο το οποίο είναι ήδη δικαιούχος επιδόματος ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (περιπτώσεις ΑΜΕΑ).

Από τα παραπάνω εξαρτώμενα τέκνα δικαιούνται voucher όσα έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2016 και σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Από τα μέλη της οικογένειας που έχουν δηλωθεί και επιβεβαιωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα δύναται να λάβουν επιταγή (voucher) μόνο όσα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2001 έως και 2016 και φοιτούν σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

2. Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν σε μία από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα:

1)Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

2)Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

3)Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.Για το κριτήριο της φοίτησης ελέγχεται η εγγραφή του ωφελούμενου στο ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 και σε περίπτωση εγγραφής ανά εξάμηνο, σε οποιοδήποτε από τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους.

Η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή άυλης επιταγής ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (€200), που εκδίδεται εις όφελος του δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην αγορά του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που επιδοτείται μπορεί να αφορά:

  • Φορητές ταμπλέτες (tablets)
  • Φορητούς υπολογιστές (laptops)
  • Σταθερούς υπολογιστές (desktops) και προαιρετικά, κάποια περιφερειακά τους.

Ως ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος, ορίζεται η Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021. Μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία δεν είναι δυνατή:

  • Η έκδοση νέων vouchers για αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Η πραγματοποίηση αγορών με υπάρχοντα vouchers, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον παρόντα οδηγό και αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ακυρώσεων και επανεξαργύρωσης.
  • Αιτήματα επανεξέτασης ήδη υποβληθεισών αιτήσεων για τον Α και Β κύκλο του Προγράμματος μπορούν να κατατίθενται έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ για τον Γ κύκλο του Προγράμματος μπορούν να κατατίθενται έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.
  • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ' εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021.
  • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης είναι προγραμματισμένη για τις 29 Απριλίου, για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2023.

Σε αυτό το άρθρο Θα αναλύσουμε ποια επιδόματα και παροχές είναι ακατάσχετα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους ο φορολογούμενος μπορεί να τα προστατεύει από τις κατασχέσεις ή να διεκδικήσει την επιστροφή τους.