Πρώτη κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών - Ενδιάμεσο πρόγραμμα Κρατικής στήριξης

2022-09-15

Οι ευάλωτοι οφειλέτες που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις μπορούν να κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ενδιάμεσου προγράμματος στήριξης της κύριας κατοικίας για να λάβουν κρατική επιδότηση του στεγαστικού τους δανείου, από 70 έως 210 ευρώ. 

Το ενδιάμεσο πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

• Κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών

• Κρατική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως

• Κρατική επιδότηση μηνιαίας δόσης δανείων για 15 μήνες

• Αναστολή μέτρων των πιστωτών (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις)

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή Κρατικής επιδότησης είναι η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας - εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια - που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης» (ΚΥΑ 71670/27.9.2021, ΦΕΚ 4500/Β/29-09-2021), σύμφωνα με τα οποία:

α) το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

β) η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Επιπλέον, εφαρμόζεται το περιουσιακό όριο αναφορικά με καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ. το οποίο ισχύει για το «Επίδομα Στέγασης».

Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για να λάβουν την κρατική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ.

Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες οι οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα του Νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ένταξή σας στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Ευάλωτου Οφειλέτη ΕΔΩ προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας σας, μέχρι τη μεταβίβασή της στο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε εκδώσει εντός του τελευταίου τριμήνου βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη.

Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία σας ανήκει μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν είστε ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Το πρόγραμμα του Υπ. Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουνίου, ενώ η κλήρωση θα γίνει μια εβδομάδα περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις αιτήσεις.