Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων

2022-04-15

Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση τους, έως τις 15 Μαΐου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών, τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 7000240 αλλά και μέσω της ιστοσελίδας. 

Τα βασικά σημεία του προγράμματος:

  1. Καθιερώνεται το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού για τα άτομα με αναπηρία, ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.
  2. Προσωπικός Βοηθός είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών τους και σύμφωνα με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά τους, για τη διευκόλυνση ιδίως των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους, την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την πρόληψη της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους.
  3. Αποδέκτες των υπηρεσιών του Προσωπικού Βοηθού είναι τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης.

Το 60% όσων θα λάβουν την παροχή θα είναι άτομα με κινητική αναπηρία, το 35% θα είναι άτομα με νοητική, αναπτυξιακή ή ψυχική αναπηρία και το 5% θα είναι άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες.

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι θα αξιολογούνται από ειδική τριμελή επιστημονική επιτροπή στη βάση του δικαιωματικού μοντέλου, αποτελούμενη από έναν ψυχολόγο, έναν εργοθεραπευτή και έναν κοινωνικό λειτουργό.

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει συνέντευξη με τον αξιολογούμενο σχετικά με την αναπηρία του, τη διάρθρωση της καθημερινότητας του και των ατομικών συνθηκών ζωής του εν γένει, καθώς επίσης και αξιολόγηση της λειτουργικότητας του με τη χρήση του προγράμματος αξιολόγησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, WHODAS 2.

Κάθε μέλος της επιτροπής εκτιμά ελεύθερα και αξιολογεί, τα στοιχεία της αίτησης και του ερωτηματολογίου, την απόφαση με το ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, τη λειτουργικότητα του αξιολογούμενου και τα λεκτικά και εξωλεκτικά δεδομένα που προκύπτουν από τη συνέντευξη και την επικοινωνία μαζί του.

Κάθε αποδέκτης που θα επιλεγεί μετά την αξιολόγηση θα υποστηρίζεται από προσωπικό βοηθό της επιλογής του, ο οποίος θα αποτελεί το ικανό και αναγκαίο μέσο για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης του σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του και θα τον υποστηρίζει σε δραστηριότητες όπως:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,

β) εργασία και σπουδές

γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και

δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Οι υποψήφιοι προσωπικοί βοηθοί, αφού παρακολουθήσουν επιτυχώς εκπαίδευση 50 ωρών σε ζητήματα αναπηρίας, καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση και οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν να λάβουν την παροχή.

Αν και στις περισσότερες προηγμένες χώρες η προσωπική βοήθεια θεωρείται κατάκτηση δεκαετιών, στη χώρα μας η πολιτική βούληση εκδηλώθηκε μόλις το 2019 και μέσα σε τρία χρόνια, παρά τις αντιξοότητες που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, η δέσμευση γίνεται πράξη, ενώ άλλα κράτη χρειάζονταν πολύ περισσότερα χρόνια προκειμένου να θεσμοθετήσουν και να λειτουργήσουν μια τέτοια υποστηρικτική υπηρεσία.

Ύψιστη προτεραιότητα μας παραμένει ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, με στόχο να διαμορφώσουμε μια κοινωνία ισχυρή, δίκαιη, βιώσιμη στη βάση των αρχών της ενεργητικής αλληλεγγύης και της καθολικής συμπερίληψης.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 65 ετών, να έχουν γνωμάτευση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ τουλάχιστον 67%, και το ατομικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 60000 ευρώ.

Οι αιτούντες μπορούν υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και να επιλέγουν οι ίδιοι την μέρα και την ώρα του ραντεβού τους, η οποία θα γίνεται στο σπίτι τους, από ειδική διεπιστημονική επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό και θα διερευνά τις εξατομικευμένες ανάγκες του καθενός. Ειδικότερα η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται από κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο.

Στα ωφελούμενα πρόσωπα θα απονέμονται, κατόπιν αξιολόγησής τους, συγκεκριμένες ώρες Προσωπικής Βοήθειας ανά μήνα, που θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ποσό. Το ποσό αυτό θα το αξιοποιούν για την πληρωμή Προσωπικού Βοηθού της επιλογής τους. Επιπλέον, δημιουργείται Μητρώο Προσωπικών Βοηθών στο οποίο εγγράφονται ενήλικοι έως 67 ετών που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί. Της εγγραφής τους θα προηγείται ο έλεγχος του ποινικού μητρώου τους και η επιτυχής ολοκλήρωση εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης που παρέχεται από το Υπουργείο δωρεάν. Σημειώνεται ότι τα ωφελούμενα άτομα με αναπηρία, στα οποία απονέμονται ώρες Προσωπικής Βοήθειας, θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών και στο προφίλ αυτών για το σκοπό αναζήτησης, επικοινωνίας και επιλογής ενός ή περισσότερων Προσωπικών Βοηθών, για τις πάγιες και έκτακτες ανάγκες τους.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, ψυχική, αισθητηριακή). Ενώ, επιλέξιμοι ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών, με πιστοποιημένη αναπηρία βάσει γνωμάτευσης ΚΕΠΑ με συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, οι οποίοι δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ. Αρχικώς μπορούν να συμμετέχουν κάτοικοι της Αττικής, ενώ από τον Ιανουάριο το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Το 2024 το πρόγραμμα θα επεκταθεί πανελλαδικώς.

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται με 42 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ κατά την πανελλαδική εφαρμογή θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ με 320 εκατ. ευρώ.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Επιτέλους ξεκινάει η υλοποίηση της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού. Με πράξεις και όχι με λόγια, ενισχύουμε την ανεξάρτητη διαβίωση των συμπολιτών μας με αναπηρία. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, παρέχουμε τη δυνατότητα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής τους στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής τους και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα τους. Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, με εμβόλιμη πληρωμή την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 έως 300 ευρώ στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν μεσαίες και χαμηλές συντάξεις

Την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Απριλίου, την προκαταβολή συντάξεων για τον ίδιο μήνα, την έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν χαμηλές και μεσαίες συντάξεις και οι διατάξεις και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Μάρτιο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των πληρωμών για την...

Επτά μήνες μετά την εξαγγελία του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» και έπειτα από πολλά «μπρος – πίσω» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κατέληξε στον τελικό Οδηγό. Τα διαθέσιμα κονδύλια έχουν πλέον περιοριστεί στα 200 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα καλύψουν την επιδότηση συστημάτων για περίπου 25.000 με 30.000 δικαιούχους...

Έχει γίνει εκκαθάριση πληρωμής του επιδόματος παιδιού Α21 για τους δικαιούχους που η αίτηση τούς έχει υποβληθεί και έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως πριν από κάθε πληρωμή επιδόματος παιδιού Α21 στη σελίδα τον αιτήσεων, αν μπούμε με τους κωδικούς taxis του αιτούντα στην αίτηση, θα δούμε την εκκαθάριση της ερχόμενης πληρωμής, όπου θα μπορούμε να δούμε τι ποσό πρόκειται να πάρουμε.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα λίγο πριν το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για ηλιακό θερμοσίφωνα με επιδότηση. Οι αιτήσεις θα γίνονται στο allazothermosifona.gov.gr.

Μετά τον καθορισμό, που θα γίνει με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2023 φυσικών προσώπων (φορολογικού έτους 2022), καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή, αναμένεται, περί τα τέλη Μαρτίου 2023, να ανοίξει το TaxisNet για την υποβολή...