Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν την αίτηση σήμερα - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

2022-06-17

Τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2827/06.06.2022 μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους ενέργειας, επιλέγοντας το voucher PowerPass

Το Power Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους ενέργειας.

Αυτή τη στιγμή αίτηση μπορούν να κάνουν οι πολίτες που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1.

Απαραίτητες προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης:

  • να είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας
  • το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων, φορολογικού έτους 2020, να μην ξεπερνά τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ (σε περίπτωση που είστε υπόχρεοι να υποβάλετε για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων, φορολογικού έτους 2021)
  • το ΑΦΜ που χρησιμοποιείται κατά το login, να μην έχει δηλωθεί, ως εξαρτώμενο μέλος από κάποιο άλλο ΑΦΜ

Κατά την υποβολή της αίτησης θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • να επιλέξετε το ΑΦΜ για το οποίο θέλετε να κάνετε την αίτηση, από μια σχετική λίστα με τα εξαρτώμενα μέλη, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση του ΑΦΜ που έχει κάνει login και έχουν δηλωθεί με το ΑΦΜ τους
  • να ελέγξετε τα στοιχεία της Κύριας κατοικίας (Διεύθυνση, Αριθμός, ΤΚ, Αριθμός Παροχής), σύμφωνα με την πιο πρόσφατη φορολογική δήλωση
  • να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • να συμπληρώσετε το IBAN του προσωπικού τραπεζικού σας λογαριασμού ή λογαριασμού, που είστε συνδικαιούχος
  • να επιβεβαιώσετε την τράπεζα κατάθεσης

Κατά τη διάρκεια περιόδου υποβολής των αιτήσεων, το φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να συνδεθεί στο PowerPass, να κάνει τις κατάλληλες διορθώσεις στην πληροφορία της αίτησης, καθώς και να ζητήσει ενημέρωση από την φόρμα δήλωσης Μόνιμης Κατοικίας (εδώ), σε περίπτωση αλλαγών στην πληροφορία της κύριας κατοικίας.

Μετά την εκκαθάριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο PowerPass και να ενημερωθεί για την κατάσταση της αίτησης (αν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε), όπως και για το χρηματικό ποσό που καταλογίστηκε τελικά.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ψηφία του ΑΦΜ, με το οποίο θα κάνει το κάθε φυσικό πρόσωπο login στο PowerPass, καθώς και με βάση το σχετικό πρόγραμμα υποβολών, που θα ανακτάται, για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι επιστροφής χρημάτων για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος;

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος οι οποίοι είχαν το 2021 καθαρό οικογενειακό εισόδημα (αφαιρώντας τους φόρους) έως 45.000 ευρώ.

2. Πρέπει να έχω υποβάλλει φορολογική δήλωση φέτος για να δικαιούμαι αποζημίωση;

Τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε στην εφορία το 2021. Ωστόσο, εάν υπάρχουν αλλαγές που πιθανά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον υπολογισμό της επιστροφής, τότε οι καταναλωτές είναι καλό πρώτα να υποβάλουν τη φετινή φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2021 και μετά να υποβάλλουν αίτηση για το Power Pass.

3. Υποβάλω για πρώτη φορά φέτος φορολογική δήωση, δικαιούμαι την επιστροφή χρημάτων;

Δικαιούχοι της επιστροφής είναι και όσοι υποβάλουν φέτος για πρώτη φορά φορολογική δήλωση, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν φορολογική δήλωση πριν υποβάλουν την αίτηση για το επίδομα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4. Δικαιούται επιστροφή χρημάτων φοιτητής που νοικιάζει σπίτι;

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν τα παιδιά τους που είναι φοιτητές ως εξαρτώμενα μέλη για να λάβουν την επιδότηση έως 600 ευρώ για τους λογαριασμούς ρεύματος της φοιτητικής κατοικίας που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022 θα πρέπει:

- Να υποβάλουν τη φετινή φορολογική δήλωση πριν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

- Να έχουν συμπληρώσει στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 (ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας) τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας.

- Να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση την ένδειξη που αφορά τη φοιτητική κατοικία αλλά και τη δική τους κύρια κατοικία.

5. Σε οικοδομή με παραπάνω από ένα διαμέρισμα και κοινό ρολόι ηλεκτρικού ρεύματος ποιος θα λάβει την επιστροφή;

Για τα νοικοκυριά που δηλώνουν την ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. διπλοκατοικίες) η επιδότηση θα δοθεί στο δικαιούχο του οποίου ο ΑΦΜ αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κανέναν από τους δικαιούχους (π.χ. ο λογαριασμός είναι στο όνομα φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει) το ποσό της επιδότησης επιμερίζεται στους δικαιούχους.

6. Πώς θα υπολογίσω την επιστροφή που μου αντιστοιχεί;

Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται, ανά μήνα, σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

Ποσό επιστροφής = [Ποσό ρήτρας αναπροσαρμογής λογαριασμού που εκδόθηκε εντός του μηνός - Ποσό έκπτωσης από το κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής - Ποσό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας αναπροσαρμογής] * Ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης * 60%.

7. Ποια διαδικασία θα ακολουθήσω για να υποβάλω την αίτηση;

- Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

- Στην αίτηση βεβαιώνετε ή επικαιροποιείτε τα στοιχεία για τη κύρια κατοικία, το μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας

- Διορθώνετε τα στοιχεία για την κατοικία σας σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ως κύρια στη φορολογική δήλωση (π,χ περιπτώσεις φορολογούμενων που άλλαξαν κύρια κατοικία).

- Αναγράφετε τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN).

- Συναινείτε στην ορθότητα των στοιχείων.

Σημειώστε ότι δεν χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία χρέωσης κατανάλωσης ρεύματος καθώς αυτά θα διαβιβαστούν στη πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πρώτες επιταγές των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025.