Power Pass: Άνοιξε η εφαρμογή και για τα άλλα ΑΦΜ - Δείτε οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων

2022-06-20
Υπάρχει πλέον δυνατότητα για την υποβολή των αιτήσεων και για όλα τα ΑΦΜ 
Πώς να υποβάλλετε την αίτηση και τι θα χρειαστείτε:

Η αίτηση υποβάλλεται στο vouchers.gov.gr/powerpass. 

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα,  επιλέγετε το Power Pass και βάζοντάς τους κωδικούς taxisnet μεταφέρεστε στην αίτηση. 

Εμφανίζονται τα προσωπικά σάς στοιχεία με τα οποία αν συμφωνείτε πατάτε " Επιβεβαίωση " 

Στο επόμενο στάδιο εμφανίζεται δικαιούχος,  σε περίπτωση ζευγαριού εμφανίζονται και οι δύο σύζυγοι. 
Η επισήμανση που εμφανίζεται σε μπλε πλαίσιο αφορά τα προστατευόμενα μέλη φοιτητές,  που για να λάβετε επίδομα και για αυτά,  θα πρέπει να ελέγξετε και να κάνετε επικαιροποίηση της κατοικίας τους στην Πλατφόρμα Δήλωσης Κυρίας κατοικίας για το Power Pass.  

Για να κάνετε την ενέργεια αυτή πατήστε τα κόκκινα γράμματα στο μπλε πλαίσιο.   

Σε περίπτωση πού δεν υπάρχουν τα προστατευόμενα μέλη, που διαμένουν σε άλλη κατοικία,  απλά επιλέγετε το βελάκι και μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα,  όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της κατοικίας και οι μήνες πού επιδοτούνται. 

Αν δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία αυτα μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σάς στην πλατφόρμα Δήλωσης Κυρίας Κατοικίας,  επιλέγοντας τα κόκκινα γράμματα στο μπλε πλαίσιο.   

Αν συμφωνείτε με τα στοιχεία,  κατεβαινετε παρακάτω στην αίτηση,  συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σάς,  το IBAN και επιλέξτε το Χρηματοπιστωτικο Ίδρυμα  (Τράπεζα) απο τις επιλογές που εμφανίζονται αν πατήσετε το βελάκι. 

Μετά πατήστε "Υποβολή " και η αίτηση σας έχει υποβληθεί.  

Το πρώτο στάδιο που θα εμφανιστεί είναι "ΥΠΟ ΈΛΕΓΧΟ " και αργότερα "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Δείτε τι σημαίνουν αυτά τα στάδια: 

 • ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: η αίτηση έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των ακολούθων.
  - αν το ΑΦΜ είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος στο δηλωθέν IBAN.
  - αν ο αιτών/αιτούσα δεν έχει ξεπεράσει την μία (1) αίτηση για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και δεν έχει ξεπεράσει τις τρεις (3) για τα προστατευόμενα μέλη.
 • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: για τις αιτήσεις που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για το ΙΒΑΝ/ΑΦΜ, και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον πολίτη. Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Υποβολής αιτήσεων (1η Ιουλίου 2022) θα εκτελεστούν οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία λογαριασμών που θα δοθούν από τους παρόχους, ώστε να γίνει η εκκαθάριση και να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης.

Δήλωση Κύριας Κατοικίας 

1. Είμαι ενοικιαστής/ενοικιάστρια ή μου έχει παραχωρηθεί δωρεάν η κατοικία, τί στοιχεία πρέπει να καταχωρήσω για την κύρια κατοικία;

Κατά τη δήλωση κύριας κατοικίας, στο πεδίο χρήση, θα επιλέξετε "Μισθωμένη" και θα καταχωρήσετε τον αριθμό από την Δήλωση Μίσθωσης για τους ενοικιαστές Κατά τη δήλωση κύριας κατοικίας, στο πεδίο χρήση, θα επιλέξετε "Δωρεάν Παραχωρημένη" και θα καταχωρήσετε το ΑΦΜ του Παραχωρητή

2. Δεν μπορώ να συμπληρώσω/αλλάξω την διεύθυνση για τον Δεκέμβριο του 2021.

Αυτό συμβαίνει όταν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος 2021. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία σας αντλούνται από τη φορολογική σας δήλωση και δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή.

3. Τί είναι το ΑΤΑΚ;

Ο ΑΤΑΚ αποτελεί τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου. Τον συμπληρώνετε μόνο στην περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου. Είναι διαθέσιμος στην δήλωση του Ε9. 

4. Τι ποσοστό συνιδιοκτησίας πρέπει να δηλώσω;

Στο ποσοστό συνιδιοκτησίας καταχωρείτε το ίδιο ποσοστό που αναφέρετε και στην φορολογική σας δήλωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ο αριθμός πρέπει να είναι ακέραιος, χωρίς δεκαδικά ψηφία.

5. Πότε πρέπει να κάνω Δήλωση Κύριας Κατοικίας;

 • Όταν κατά την υποβολή της αίτησης διαπιστώνετε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή/διόρθωση στην διεύθυνση ή στα στοιχεία της παροχής
 • Όταν υποβάλετε αίτηση για προστατευόμενα μέλη
 • Όταν είστε ενοικιαστής ή σας έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση


Συχνές Ερωτήσεις

Δικαιούμαι PowerPass;

Είστε δικαιούχος του Power Pass εφόσον:

 • είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,
 • το καθαρό οικογενειακό σας εισόδημα μετά φόρων δεν ξεπερνά τις 45.000€, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, και
 • ο ΑΦΜ που καταχωρίζετε στην πλατφόρμα δεν έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμενο μέλος σε αίτηση που έχει υποβληθεί από άλλο πρόσωπο.

Τα νομικά πρόσωπα ΔΕΝ είναι δικαιούχοι του Power Pass.

Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση;

Όχι, οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν δικαίωμα αίτησης.

Πώς θα υποβάλω αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται στο vouchers.gov.gr/powerpass.

Ποια είναι η διαδικασία;

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Αναλυτικά:

 1. Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με τους κωδικούς σας στο Taxisnet και επιβεβαιώνετε ότι τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.
 2. Επιλέγετε αν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για εσάς ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς σας.
 3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά μπορείτε:
  • είτε να τα επιβεβαιώσετε,
   • είτε να τα τροποποιήσετε μέσω της πλατφόρμας Δήλωσης Κύριας Κατοικίας για Powerpass (εδώ), η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ (περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ερώτηση).
 4. Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε να συμπληρώσετε το κινητό, το e-mail σας, το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός σας λογαριασμός, στο οποίο πρέπει απαραίτητα να είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Εφόσον δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινητό και email τρίτου προσώπου, στο οποίο θα λαμβάνετε τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις.
 5. Πατώντας «Υποβολή», ολοκληρώνετε τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Ποιος μπορεί να κάνει την αίτηση για το PowerPass;

Η αίτηση για το Power Pass μπορεί να υποβληθεί από κάθε πρόσωπο που δηλώνει ότι ένας αριθμός παροχής αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία του. Έτσι, όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει από έναν/μία εκ των συζύγων, χωρίς να χρειάζεται κοινή ή διπλή αίτηση και από τα δύο πρόσωπα. Για δηλώσεις που αφορούν στην πρώτη κατοικία εξαρτώμενων μελών (περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ερώτηση), η διαδικασία πρέπει να γίνει από το πρόσωπο που αναφέρεται ως κηδεμόνας.

Ο αριθμός παροχής είναι σε όνομα άλλου προσώπου. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον ο αριθμός της παροχής δηλώνεται στα στοιχεία κύριας κατοικίας σας στο Taxisnet, είναι αδιάφορο το όνομα στο οποίο είναι χρεωμένος ο αριθμός παροχής στα μητρώα του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποια στοιχεία πρέπει να έχω διαθέσιμα για να ολοκληρώσω τη διαδικασία;

Χρειάζεται να έχετε τους κωδικούς σας στο Taxisnet για την αυθεντικοποίησή σας κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα και τον το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να πιστωθεί η επιδότηση.

Χρειάζεται να επισυνάψω κάποιο δικαιολογητικό;

Όχι. Όλα τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Τα στοιχεία της κύριας κατοικίας μου που εμφανίζονται στην πλατφόρμα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να μεταβείτε εδώ μέσω της πλατφόρμας για το Power Pass, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που θα δηλώσετε στη πλατφόρμα Δήλωσης Κύριας Κατοικίας για Powerpass καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, συμπληρώσετε τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορείτε να επιστρέψετε στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσετε την αίτησή σας.

Το παιδί μου σπουδάζει σε άλλη πόλη. Δικαιούται ξεχωριστό PowerPass;

Ναι, εφόσον είναι δηλωμένο ως προστατευόμενο μέλος. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε μέχρι και τρεις επιπλέον αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη, ακολουθώντας κάθε φορά τα παραπάνω βήματα.

Υποβάλλω φορολογική για πρώτη φορά κατά το φορολογικό έτος 2021. Δικαιούμαι το PowerPass;

Ναι, αρκεί να υποβάλετε τη δήλωσή σας πριν από την αίτηση για το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων του φορολογικού έτους 2021.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση στα ΚΕΠ;

Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, η υποβολή των αιτήσεων για το Power Pass υποβάλλεται μόνο ψηφιακά.

Τι ποσό πρόκειται να λάβω μέσω του PowerPass;

Το ποσό που θα λάβετε εξαρτάται από το ύψος των λογαριασμών της περιόδου που καλύπτεται από το Power Pass. Τα ποσά της επιδότησης θα κυμαίνονται από 18 € έως και 600 € και θα υπολογίζονται στο 60% του ποσού που θα προκύπτει αφαιρώντας από τη ρήτρα αναπροσαρμογής τον λογαριασμό και το ποσό τυχόν εκπτώσεων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος ΙΒΑΝ σε δύο διαφορετικές αιτήσεις;

Ναι, αρκεί αυτός που κάθε φορά κάνει την αίτηση να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

Πώς θα ενημερωθώ ότι/αν εγκρίθηκε η αίτηση;

Θα σας έρθει αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στον λογαριασμό email που έχετε δηλώσει κατά την αίτησή σας.

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στον λογαριασμό μου;

Η εκκαθάριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πρώτες επιταγές των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025.