Πότε πληρώνονται Επίδομα Στέγασης, ΕΕΕ (ΚΕΑ), Επίδομα Γέννησης και άλλα επιδόματα.

2021-06-18
Όπως κάθε μήνα τελευταία εργάσιμη ημέρα τού τρέχον μήνα και συγκεκριμένα 30 Ιουνίου θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. 

Οπως κάθε μήνα η πίστωση των χρημάτων θα ξεκινήσει από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 29 Ιουνίου. 

Τα επιδόματα που θα πληρωθούν είναι τα εξής: 

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 281.494 - 34.238.459 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.420 - 11.465.000 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 275.754 - 59.778.815 ευρώ

-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 171.248 - 72.134.748 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 807 - 198.994 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.682 - 234.990 ευρώ

-Ανασφάλιστοι Υπερήλικες σύνταξη του ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 19.993 - 6.786.086 ευρώ-

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.115 - 4.015.637 ευρώ

Σε ότι αφορά το ΚΕΑ θα πληρωθούν οι δικαιούχοι οι αιτήσεις των οποίων ήταν σε κατάσταση "Εγκεκριμένη" τον μήνα Μάιο,  οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν Μάιο και εγκρίθηκαν και οποίων οι αιτήσεις έχουν πάρει παράταση λόγω COVID-19.

Το ίδιο αφορά και το επίδομα στέγασης.

Σε ότι αφορά το επίδομα Γέννησης θα πληρωθούν την πρώτη δόση όσοι έχουν υποβάλει την αίτηση, που έχει εγκριθεί τον μήνα Μάιο.  Απαραίτητα η μητέρα δικαιούχος θα πρέπει να έχει λάβει μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, που επιβεβαιώνει την έγκριση. Επίσης την Δεύτερη δόση θα λάβουν όσες μητέρες έχουν γεννήσει τον μήνα Ιανουάριο.

Υπενθυμίζουμε σε όσους δικαιούχους ΕΕΕ(πρώην ΚΕΑ) και Επιδόματος Στέγασης ο μήνας επανυποβολής των αιτήσεων τους είναι ΙΟΥΝΙΟΣ, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ για να μην χαθεί η πληρωμή του Ιουλίου.

Σε ότι άφορα το επίδομα στέγασης , σε όσους ο μήνας λήξης είναι Ιούνιος, πρέπει να γίνει η Νέα αίτηση μέχρι τέλος Ιουνίου. Η κατάστασή της αίτησης σας θα είναι "Εγκεκριμένη σε μήνα λήξης" και θα υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση". Δείτε Πότε ανανεώνουμε το επίδομα στέγασης

Σε ότι αφορά το ΕΕΕ σε όσους η ισχύς των αιτήσεων τους είναι μέχρι τέλος Μαΐου, θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης Νέα αίτηση. Οι αιτήσεις, πού έληξαν τέλος Μαΐου, έχουν ακυρωθεί και πλέον υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση".

Επίσης και όσες αιτήσεις έχουν πάρει παράταση τρεις μήνες λόγω COVID-19 και ο μήνας επανυποβολής τους είναι Ιούνιος, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Δείτε Παράταση τρεις μήνες στις αιτήσεις ΕΕΕ (ΚΕΑ).

Σε ότι αφορά την πληρωμή του Επιδόματος παιδιού Α21 οι επόμενες πληρωμές είναι οι παρακάτω:

Τρίτη δόση:
Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθεί η τρίτη δόση και θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Τετάρτη δόση:
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η τέταρτη δόση για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Πέμπτη δόση:
Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η πέμπτη δόση για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Έκτη δόση:
Τελευταία εργάσιμη Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η έκτη και η τελευταία δόση για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Δείτε Βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το Επίδομα παιδιού Α21 


Δημοφιλή

Το ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί σε 303.000 δικαιούχους μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (π. ΤΕΒΑ).

Έχουν λήξει οι αιτήσεις λόγω παρέλευσης εξάμηνου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ), που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί τον μήνα Αύγουστο 2023 και είχαν ισχύ μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024.