Άδεια αναψυχής: Τι ισχύει για εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή.

2021-06-28
Άδεια αναψυχής:  Τι ισχύει για εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, βασει νόμου, ο χρόνος στον οποίο οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή υπολογίζεται κανονικα ως χρόνος εργασίας,  σαν να εργαζόταν κανονικά. 

Αυτή τη στιγμή χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εκφράζουν τον προβληματισμούς τους σχετικά με τα δικαιώματα τους για την ετήσια Άδεια Αναψυχής, που δικαιούνται.
Θα πρέπει να τονιστεί πως ακριβώς επειδή ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, δεν χάνεται κανένα δικαίωμα του εργαζόμενου όπως και αυτό του επιδόματος άδειας αναψυχής. Όλοι οι εργοδότες θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σχετική νομοθεσία.

 Όπως αναφέρει το ΕΘΝΟΣ, Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:  

  • Το επίδομα αδείας και η μεταφορά του δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα του 2021
  • Δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούν σε αναστολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 κατά τμήματα και έως 30.6.2022
  • Ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη
  • Αν αρνηθεί ο εργοδότης να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης οφείλει την πληρωμή σε χρήμα με προσαύξηση 100%

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.