Ποιες μονογονεϊκές οικογένειες δικαιούνται τα 718€ της ΔΥΠΑ

2024-02-11

Επίδομα σε ευάλωτους ανέργους και μονογονεϊκές οικογένειες : Τι πρέπει να κάνεις για να "ξεκλειδώσει" η αίτηση στο e-services της ΔΥΠΑ

Η Δ.ΥΠ.Α παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν σε Ειδικές και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για το έκτακτο εφάπαξ επίδομα σχεδόν 720 ευρώ που προσαυξανεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο e-services της ΔΥΠΑ από τις 6 Φεβρουαρίου.

Προσοχή: Για να μπορέσετε να υποβάλετε την αίτηση θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει εγγραφή στο ειδικό μητρώο της ΔΥΠΑ για τις ευπαθείς ευάλωτες ομάδες.

Ορισμός Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.)

Σύμφωνα με τον νομικό τους ορισμό : «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτι .

«Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια.

Η Δ.ΥΠ.Α παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν σε Ειδικές και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και ειδικότερα σε όσους/όσες ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

• Άτομα με αναπηρία

• Αποφυλακισμένα Άτομα

• Άστεγα Άτομα

• Απεξαρτημένα Άτομα από Εξαρτησιογόνες Ουσίες

• Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

• Μέλη ή Αρχηγοί Μονογονεϊκής Οικογένειας

• Μακροχρόνια Άνεργοι/ες

• Γυναίκες Θύματα Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας

• Διεμφυλικά Πρόσωπα

• Τα θύματα Εμπορίας Ανθρώπων

• Άτομα τα οποία συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας

• Αναλφάβητα άτομα ή άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης

• Άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπως οι πρόσφυγες, μετανάστες/στριες, παλιννοστούντες/ούσες, Ρομά κ.ο.κ.

Έκτακτο εφάπαξ επίδομα της ΔΥΠΑ σε ευάλωτους ανέργους:

Το βασικό ύψος του επιδόματος είναι 718,50 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί, αποσκοπεί στη στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες δεν θεμελιώνουν δικαιώματα για το επίδομα ανεργίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων αντικαθιστά το ειδικό βοήθημα που χορηγείτο σε α) επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι έναν μήνα, μετά την εξάντληση της επιδότησής τους, β) μη επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι για τρεις μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και γ) μη επιδοτούμενους ανέργους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τις εργασίες τους ή που άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της παροχής είναι άνεργοι:

 • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
 • Αποφυλακισμένοι
 • Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας
 • Θύματα βίας - εμπορίας
 • Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι άνεργοι:

 • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά την υποβολή της αίτησής τους
 • να έχουν πραγματοποιήσει 1–75 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ οποτεδήποτε τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή από την έναρξη της ποινής, για τους αποφυλακισμένους)
 • να έχουν εισόδημα έως 16.000 € οι άγαμοι, 24.000 € οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 € και
 • να μην είναι παράλληλα δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Ειδικό βοήθημα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ΕΔΩ για να λάβετε ειδικό βοήθημα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Το ειδικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ και ισούται με τριάντα επτά και πέντε δέκατα (37,5) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος.

Το ειδικό αυτό επίδομα σε ευάλωτες ομάδες ανέργων χορηγείται εφάπαξ και ο δικαιούχος μπορεί να το λαμβάνει μια φορά στα δύο έτη.

Στην εγκύκλιο παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις