Ποια είναι η προσφορά DATA PASS - Ποια είναι η διαδικασία ενεργοποίησης της προσφοράς

2021-10-13

Όλοι οι νέοι ηλικίας 15-17 ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοιού Covid-19 μέχρι και την 31.12.2021, δικαιούνται πακέτο δεδομένων 50GB για 5 μήνες (Freedom Pass/Data). Η προσφορά αποδίδεται σε έναν ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας ανεξαρτήτως του παρόχου (Cosmote, Vodafone, Wind) και του είδους (συμβόλαιο, καρτοκινητό, εταιρική, ιδιωτική κλπ)της σύνδεσης

Ποια είναι η προσφορά που θα δικαιούμαι;

Όλοι οι νέοι ηλικίας 15-17 ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοιού Covid-19 μέχρι και την 31.12.2021, δικαιούνται πακέτο δεδομένων 50GB για 5 μήνες (Freedom Pass/Data). Η προσφορά αποδίδεται σε έναν ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας ανεξαρτήτως του παρόχου (Cosmote, Vodafone, Wind) και του είδους (συμβόλαιο, καρτοκινητό, εταιρική, ιδιωτική κλπ) της σύνδεσης.

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρώ για να δικαιούμαι την προσφορά;

Οι δικαιούχοι της προσφοράς πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια προκειμένου να ενεργοποιήσουν το Data Pass στο κινητό τους:

 • Να είναι νέοι ηλικίας 15-17 ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοιού Covid-19 μέχρι και την 31.12.2021 και
 • Να έχει υποβάλλει αίτηση, η οποία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2021, ένας εκ των εχόντων την επιμέλειά τους, είτε α) στην ειδική εφαρμογή (freedompass.gov.gr) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής πύλης της δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) , είτε β) σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

ΠΡΟΣΟΧΗ: H παροχή χορηγείται μια φορά ανά Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) εμβολιασθέντος και ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας.

Απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή ο Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) του εμβολιασθέντος.

Η σύνδεση κινητής που θα αιτηθεί την προσφορά, με τη μορφή πρόσθετου πακέτου δεδομένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να είναι ενεργή, χωρίς φραγή εισερχομένων ή εξερχομένων κλήσεων λόγω οφειλών, ή λήξης του χρηματικού υπολοίπου αν πρόκειται για σύνδεση καρτοκινητής.

Ποια είναι η διαδικασία ενεργοποίησης της προσφοράς;

Για τη χορήγηση της προσφοράς , ένας εκ των εχόντων την επιμέλεια του ανήλικου εμβολιασθέντος εισέρχεται σε ειδική εφαρμογή (freedompass.gov.gr), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής πύλης της δημόσιας Διοίκησης στην ιστοσελίδα gov.gr, με τους προσωπικούς του κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) και αιτείται την έκδοση Freedom Pass/Data για συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας, δηλώνοντας:

Α) τον πάροχο (σημ.: η παροχή ισχύει για τους παρόχους Cosmote, Vodafone & Wind) & τον αριθμό της σύνδεσης (MSISDN) που θα λάβει την προσφορά

Β) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) του εμβολιασθέντος

Γ) τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και , προαιρετικά, email)

Για την υποβολή της αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου και του email (εφόσον έχει συμπληρωθεί).

Η προσφορά παραμένει ενεργή για διάρκεια 5 μηνών από την ενεργοποίησή της εκτός εάν τα δεδομένα καταναλωθούν πριν την πάροδο του άνω χρονικού διαστήματος ή εάν το καρτοκινητό μετατραπεί σε ανενεργό λόγω μη ανανέωσης του χρόνου ομιλίας, σύμφωνα με την πολιτική κάθε παρόχου εάν υφισταται αντίστοιχος περιορισμός . Επίσης σε περίπτωση αλλαγής παρόχου (φορητότητας) η προσφορά απενεργοποιείται αυτόματα.

Εναλλακτικά, ο έχων την επιμέλεια του εμβολιασθέντος μπορεί να αιτηθεί την ενεργοποίηση της προσφοράς μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Σε αυτήν την περίπτωση η επαλήθευση των προϋποθέσεων γίνεται με αναζήτηση του Α.Μ.Κ.Α., είτε του έχοντος την επιμέλεια του εμβολιασθέντος, είτε του ίδιου του εμβολιασθέντος.

Η προσφορά παρέχεται από όλους τους παρόχους;

Η προσφορά παρέχεται σε συνδέσεις κινητής όλων των παρόχων (Cosmote, Vodafone & Wind).

Πόσες φορές μπορώ να επωφεληθώ της προσφοράς;

Η προσφορά χορηγείται μια φορά ανά Α.Μ.Κ.Α. και ανά σύνδεση κινητής.

Ενεργοποίησα την προσφορά σε ένα νούμερο αλλά τελικά ήθελα σε κάποιο άλλο. Μπορώ να το αλλάξω;

Δυστυχώς, δεν υποστηρίζεται η αλλαγή αριθμού μετά την υποβολή της αίτησης.

Μπορώ να κάνω το αίτημα μου μόνο online; Μπορώ να κάνω αίτημα μέσω ΚΕΠ;

Ο έχων την επιμέλεια του εμβολιασθέντος, εκτός από την ειδική εφαρμογή, μπορεί να αιτηθεί την ενεργοποίηση της προσφοράς και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Σε αυτήν την περίπτωση η επαλήθευση των προϋποθέσεων γίνεται με αναζήτηση του Α.Μ.Κ.Α., είτε του έχοντος την επιμέλεια του εμβολιασθέντος, είτε του ίδιου του εμβολιασθέντος.

Έχω ακολουθήσει τη διαδικασία και παρόλα αυτά η προσφορά δεν ενεργοποιείται στο κινητό μου. Γιατί;

Η σύνδεση που θα λάβει την προσφορά, με τη μορφή πρόσθετου πακέτου δεδομένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να είναι ενεργή, χωρίς φραγή εισερχομένων ή εξερχομένων κλήσεων λόγω οφειλών ή λήξης του χρηματικού υπολοίπου αν πρόκειται για σύνδεση καρτοκινητής.Επίσης δεν θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η προσφορά στο παρελθόν στην ίδια σύνδεση ή στο ίδιο Α.Μ.Κ.Α

Μπορώ να ενεργοποιήσω την προσφορά σε οποιοδήποτε πάροχο; Ισχύει για καρτοκινητό/συμβόλαιο;

Η προσφορά αποδίδεται σε έναν ενεργό αριθμό κινητής των εταιρειών Cosmote, Vodafone & Wind, και μπορεί να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα από το είδος της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας (πχ συμβόλαιο, καρτοκινητό, εταιρική, ιδιωτική κλπ). Δεν υποστηρίζεται η μεταφορά των υπολειπόμενων δεδομένων σε περίπτωση αλλαγής παρόχου (φορητότητας) μετά την ενεργοποίηση της προσφοράς.

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα (site) του παρόχου σας:

  • Cosmote: https://www.cosmote.gr/freedom-pass-data
  • Vodafone: https://www.vodafone.gr/
  • Wind:
   • https://www.wind.gr/data-pass-50gb/
   • https://www.wind.gr/gr/f2g/data-pass-50gb/
   • https://www.myq.gr/data-pass-50gb/
   • https://business.wind.gr/data-pass-50gb/

Υποβάλλετε την αίτηση εδώ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ