Πληρώνεται το επίδομα παιδιού Α21 αλλά όχι σε όλους - Ποιοι πάνε για την επόμενη πληρωμή του ΟΠΕΚΑ

2023-09-28
Αρχίζει η πληρωμή της τέταρτης Δ δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 σε όσους δικαιούχους η εκκαθάριση πληρωμής αναφέρει το ποσό. 

Τελευταία εργάσιμη Σεπτεμβρίου Παρασκευή 29.09.2023 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ της Δ δόσης του επιδόματος Παιδιού Α21. Η καταβολή θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες Πέμπτης 28.09.2023.

Πολύ δικαιούχοι όμως δεν θα πληρωθούν τώρα την Δ δόση του επιδόματος παιδιού Α21 και θα πάνε για την επόμενη πληρωμή, που είναι σε δύο μήνες, τελευταία εργάσιμη ημέρα Νοεμβρίου.  

Σε επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ μας ενημέρωσαν πως τα χρήματα δεν χάνονται και θα δοθούν αναδρομικά, κάτι που προφανώς γνωρίζουμε. Αλλα ο λόγος που δεν θα γίνει για αυτούς τους δικαιούχους η πληρωμή είμαι αργοπορία των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ, που δεν πρόλαβαν να ελέγξουν όλες τις βεβαιώσεις φοίτησης που έχουν επισυνάψει οι δικαιούχοι και να διασταυρώσουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις. 

Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι;

Δεν πληρώνονται την Δ δόση

  • Όσοι δεν βλέπουν πόσο για πληρωμή 29.09.2023 και τα ποσά που δικαιούνται είναι ίσα με τα ποσά που έχουν ήδη πάρει στις προηγούμενες πληρωμές
  • Όσοι βλέπουν επισήμανση "Αναστολή πληρωμής ", κάτω απο την συγκεκριμένη επισήμανση συνήθως αναφέρεται και λόγος αναστολής
  • Όσοι βλέπουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στην εκκαθάριση πληρωμής, δηλαδή εμφανίζεται πόσο που χρωστάνε στον ΟΠΕΚΑ.
  • Όσοι βλέπουν επισήμανση ότι πρέπει να επισυνάψουν δικαιολογητικά η εκκρεμεί έλεγχος δικαιολογητικών από τον ΟΠΕΚΑ.

    Συνήθως αφορά την διασταύρωση φοίτησης η επαρκώς φοίτηση κάποιου τέκνου, που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και ζητούνται βεβαιώσεις φοίτησης. 

Τι σημαίνει η προϋπόθεση φοίτησης των ανηλίκων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών του αιτούντος Επίδομα παιδιού θα πρέπει:
α. να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023 και
β. να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30-6-2023 για το εν λόγο σχολικό έτος , δηλαδή να μην αναγκαστούν να επαναλάβουν την τάξη τους λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.
Για την έγκριση αίτησης μέχρι 30-6-2023 θα πρέπει μεταξύ των άλλων να συντρέχει η προϋπόθεση (α) και από 1-7-2023 έως 31-12-2023 θα πρέπει να συντρέχουν και οι δυο παραπάνω προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής διασταύρωσης της φοίτησης του/της μαθητή/τριας για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης απαιτείται η επισύναψη βεβαίωσης εγγραφής ή φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος του Δ/ντη ή του Προϊσταμένου της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται η επισύναψη είτε του απολυτηρίου Γυμνασίου είτε σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα. Για ανήλικο τέκνο που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και φοιτά στο λύκειο, μπορεί να επισυναφθεί είτε βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο είτε το Απολυτήριο Γυμνασίου. 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά λόγω αλλαγής κλίμακα εισοδήματος

Όταν στην αίτηση εμφανίζεται η συγκεκριμένη επισήμανση σημαίνει πως με βάση την νέα φορολογική δήλωση ο δικαιούχος έχει αλλάξει την εισοδηματική κλίμακα, διότι προφανώς έχει αυξηθεί το οικογενειακό του εισόδημα.

Έτσι, επειδή το εισόδημα έχει αυξηθεί, το ποσό που ο δικαιούχος θα λαμβάνει στο επίδομα μειώνεται. Η μείωση αυτή αφορά όλους τους μήνες του έτους, για τους οποίους έχει εγκριθεί το επίδομα. Η προηγούμενη δόση έχουν πληρωθεί με βάσει το προηγούμενο (μικρότερο) εισόδημα και έτσι ο δικαιούχος έχει λάβει περισσότερα χρήματα από αυτά, που πραγματικά δικαιούται. Η διαφορά που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό των ποσών του επιδόματος αποτελεί τα Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα πρέπει ο ΟΠΕΚΑ να τα παρακρατήσει στις επόμενες πληρωμές.

Έτσι εάν οι δικαιούχοι στη νέα φορολογική δήλωση έχουν μεγαλύτερο εισόδημα τόσο όσο να τους αλλάξει κλίμακα στα ποσά του επιδόματος, τα ποσά επανυπολογίζονται και σαφώς μειώνονται.

Υπολογίζονται με βάση το νέο εισόδημα όλοι οι μήνες του έτους και εάν στις προηγούμενες δόσεις λάβατε ποσά της 1ης κλίμακας(τα ανώτερα) και τώρα έχετε πέσει στην 3η κλίμακα(τα κατωτέρα), όπως καταλαμβάνετε έχετε πάρει επιπλέον χρήματα.

Επίδομα παιδιού - Όλες οι επόμενες πληρωμές του έτους 2023

Πληρωμές για το επίδομα παιδιού πραγματοποιούνται κάθε δυο μήνες και η κάθε δόση αφορά τους δυο μήνες του επιδόματος.

Τέταρτη δόση: 29 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Πέμπτη δόση: 30 Νοεμβρίου η πέμπτη δόση για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Έκτη δόση: Τελευταία εργάσιμη Δεκεμβρίου η έκτη και η τελευταία δόση για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. (Η συγκεκριμένη δόση κανονικά θα πληρωνόταν τελευταία εργάσιμη Ιανουάριου, αλλά πληρώνεται Δεκέμβριο για να κλίσουν οι πληρωμές του έτους)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις