Πληρώνεται και πάλι το Power Pass - Ποιους αφορά - Γιατί κάποιοι είδαν λιγότερα χρήματα - Η διαδικασία για τους λογαριασμούς του Ιουνίου

2022-07-21

Μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η πληρωμή του επιδόματος ρεύματος σε όσους έχει εμφανιστεί το ποσό επιδότησης στην αίτηση τούς.  Αφορά τους 600.000 δικαιούχους,  που δεν έχουν πληρωθεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου. 

Τα ποσά επιστροφής έχουν αναρτηθεί πλέον και σε αυτούς τους δικαιούχους,  παρόλο που σε περισσότερους ακόμα το στάδιο της αίτησης τους είναι "Υπο εκκαθάριση ". Το ίδιο είχε γίνει και στη προηγούμενη πληρωμή.

Γιατί κάποιοι είδαν λιγότερα χρήματα από όσα περίμεναν 

Περίπου 1,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει το επίδομα ρεύματος, ενώ 600.000 αναμένεται να πληρωθούν την Παρασκευή 22.07.2022. 

Αρκετές όμως είναι οι διαμαρτυρίες καταναλωτών που θεωρούσαν ότι θα πάρουν περισσότερα χρήματα από αυτά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους για τους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν ήδη πληρώσει.

Ρόλο στα ποσά που έλαβαν οι δικαιούχοι έπαιξε το γεγονός ότι πάροχοι ρεύματος εξέδωσαν εκκαθαριστικούς λογαριασμούς τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2022 και αυτοί δεν είναι οι τελικοί εκκαθαριστικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Power Pass αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον Μάιο του 2022. Όσο για τα χρήματα που έλαβαν δικαιούχοι που διαμαρτύρονται, υπήρχε κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για καταναλώσεις έως 300 κιλοβατώρες και αυτή αφαιρέθηκε από το Power Pass. Επίσης, το Power Pass αφορά αποκλειστικά και μόνο στη ρήτρα αναπροσαρμογής.

Οι πιθανοί λόγοι που κάποιοι καταναλωτές δεν θα λάβουν την επιδότηση Power Pass 

Σταθερό τιμολόγιο.

Επιδοτούνται μόνο τα κυμαινόμενα τιμολόγια, πού συμπεριλαμβάνουν την ρήτρα αναπροσαρμογής. Ακόμα και αν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής στα συγκεκριμένα τιμολόγια, απο τι στιγμή πού υπάρχει ένδειξη "Σταθερό τιμολόγιο " δεν επιδοτούνται.

Εκπτώσεις στους λογαριασμούς.
Η Κρατική επιδότηση ( Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης ΤΕΜ) και οποία έκπτωση παρόχου έχουν υπερκαλύψει την ρήτρα αναπροσαρμογής. Αφορά στις περισσότερες περιπτώσεις τους καταναλωτές με χαμηλή κατανάλωση.   

Διευκρινίζεται ότι:

  • Επιδοτούνται μόνο λογαριασμοί κυμαινόμενων τιμολογίων. Ως εκ τούτου, εάν δε βλέπετε κάποιο λογαριασμό σας, είναι πιθανό να μην έχει αποσταλεί από τον πάροχό σας, επειδή είναι λογαριασμός σταθερού τιμολογίου. Επίσης όσοι λογαριασμοί σταθερού τιμολογίου έχουν αποσταλεί, έχουν την ένδειξη "Σταθερό Τιμολόγιο" στην ανάλυσή τους, και, όπως αναφέρθηκε, δεν επιδοτούνται, ακόμη και αν περιέχουν ρήτρα αναπροσαρμογής.
  • Αποκλειστική βάση υπολογισμού των τελικών ποσών εκκαθάρισης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αποτέλεσαν τα στοιχεία χρεώσεων που απέστειλαν οι Εταιρείες Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος βάσει των λογαριασμών που εξέδωσαν στο διάστημα 1/12/2021 έως 31/5/2022.
  • Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι διαπιστώνουν απόκλιση στοιχείων μεταξύ των λογαριασμών που έχουν λάβει από τους Παρόχους τους κατά το διάστημα που αφορά το Πρόγραμμα και των στοιχείων που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Αίτησής τους, θα πρέπει να επικοινωνούν με τους Παρόχους, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που διαβιβάστηκαν.

Η διαδικασία για τους λογαριασμούς του Ιουνίου

Την ίδια ώρα, με βάση τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα Power Pass και χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης, το επόμενο διάστημα θα ληφθούν από τους παρόχους ενέργειας τα στοιχεία για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου.

Οι λογαριασμοί του Ιουνίου θα συσχετιστούν με τις δηλώσεις κύριας κατοικίας και φοιτητικής κατοικίας που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι για τον μήνα Μάιο στην πλατφόρμα.

Στη συνέχεια, θα επανυπολογιστεί το σύνολο της ενίσχυσης για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου, και το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι, έως τα τέλη Αυγούστου ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που ένας δικαιούχος ξεπερνά τα 30 ευρώ επιβάρυνση για το σύνολο της περιόδου 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, θα λάβει τη συνολική ενίσχυση, δηλαδή θα γίνει επανυπολογισμός του ποσού για το σύνολο της περιόδου. Αντίστοιχα, η συνολική ενίσχυση για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ, όπως έχει ανακοινωθεί.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!