Πληρώνεται και πάλι το Market Pass - Ποιους αφορά η πληρωμή - Πως να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα στο τηλέφωνο

2023-03-16

Στις 17 Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές και οι εκδόσεις των ψηφιακών καρτών για τους δικαιούχους της ενίσχυσης Market pass, που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους από 28 Φεβρουαρίου μέχρι και 15 Μαρτίου, όποτε και εχει κλείσει οριστικά η εφαρμογή υποβολής των αιτήσεων στο vouchers.gov.gr. 

Συγκεκριμένα:

Χρονοδιάγραμμα για την έκδοση ψηφιακών χρεωστικών καρτών και την πίστωση της ενίσχυσης MarketPass σε αυτές

Για όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως την 28η Φεβρουαρίου2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023 είχε αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα στις 3 Μαρτίου 2023, οπότε και πραγματοποιήθηκε η διαδικασία έκδοσης καρτών και αποστολής οδηγιών στους δικαιούχους.

Για όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Μαρτίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 20ή Μαρτίου 2023, οπότε και αρχίζει η διαδικασία έκδοσης καρτών και αποστολής οδηγιών στους δικαιούχους.

Για όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας η ενίσχυση των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα εντός των πρώτων τριών εργάσιμων ημερών κάθε μηνός, οπότε και αρχίζει η διαδικασία πίστωσης συμπληρωματικών ποσών στις ήδη εκδοθείσες κάρτες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Έργου Market Pass λήγουν αυτομάτως στις 31/8/2023 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την ημερομηνία αυτή.

Χρονοδιάγραμμα για τις καταθέσεις της ενίσχυσης MarketPassσε τραπεζικούς λογαριασμούς

Για όσους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό έως την 28η Φεβρουαρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023 είχε σταλεί στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή στις 2 και 3 Μαρτίου 2023.

Για όσους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό από την 1η Μαρτίου έως την 15η Μαρτίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 20ή Μαρτίου 2023.

Για όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, η ενίσχυση των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 3η Μαΐου 2023.

Πώς θα ενεργοποιηθεί η άυλη κάρτα στο smartphone & πως θα πληρώσετε με αυτήν την κάρτα στο σούπερ μαρκετ; 

Κατά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος καταχωρίζει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του Viva Wallet, Alpha Bank, Eurobank από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, και αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα (Viva Wallet, Alpha Bank, Eurobank), το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, για τον σκοπό της έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εμβάζει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Ακολούθως, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Mολις σας έρθει στο mail σας απάντηση από την ALPHA BANK, την VIVA WALLET η την EUROBANK πως η κάρτα σας είναι έτοιμη, θα συνδεθείτε ώστε να δείτε τα παρακάτω στοιχεία της κάρτας:

1. Τον αριθμό κάρτας

2. Την ημερομηνία λήξης

3. Τον αριθμό cvv (τον 3ψηφιο που είναι στο πίσω μέρος της κάρτας)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις