Παρατείνεται το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή»

2022-09-16

Την παράταση της προθεσμίας περιόδου αγορών με χρήση κουπονιών νέων μη ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, μέσω του Προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» ανακοίνωσε (16.09.2022) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία αγορών είναι η 1 Νοεμβρίου 2022 (η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου 2022)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις