Παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ - Με ΑΦΜ οι αιτήσεις στη σελίδα EETAA.GR

2024-07-06

Αυξημένος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τα voucher για ιδιωτικούς και  Δημόσιους παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ 2024 - 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιτήσεις για τα vouchers του ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν 8 η 9 Ιουλίου στη σελίδα EETAA.GR. Οι αιτήσεις όπως και πέρυσι θα υποβάλλονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ξεκινώντας για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1 και 2.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει για περίπου 10 ημέρες και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια και την μοριοδότηση που ίσχυσαν και το 2023. Από τι γνωρίζουμε και φέτος  οι παιδικοί σταθμοί θα δεχτούν και παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη επειδή υπάρχει έλλειψη βρεφικών σταθμών!

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Δικαιούχοι για το Voucher για παιδικό σταθμό η ΚΔΑΠ με ΕΣΠΑ και φέτος είναι εργαζόμενες και άνεργες μητέρες και προϋπολογισμός 2024 είναι αυξημένος, που σημαίνει πως περισσότερες μητέρες θα λάβουν το πολυπόθητο Voucher.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2023 και να έχει γίνει εκκαθάριση.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Αν οι ίδιοι ή τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία άνω του 67%, δικαιούνται την ενίσχυση χωρίς οικονομικά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται πως οι συμμετέχοντες του προγράμματος έπρεπε να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με πλήρη αξία voucher έχουν τα παιδιά οικογενειών πουν παρακάτω το εξής ετήσιο εισόδημα. Αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
  • μέχρι και 27.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν έως 2 παιδιά
  • μέχρι και 30.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν 3 παιδιά.
  • μέχρι και 33.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν 4 παιδιά,
  • μέχρι και 36.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Β. Για τις κατηγορίες δομών Α και Β προβλέπεται voucher με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι:

  • μέχρι και 33.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν 2 παιδιά.
  • μέχρι και 36.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι για όσους έχουν 3 παιδιά.
  • μέχρι και 39.000 ευρώ σε ετήσια βάση για όσους έχουν 4 παιδιά
  • μέχρι και 42.000 ευρώ σε ετήσια βάση για όσους έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί.

Η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που δύνανται να ωφεληθούν της δράσης, που είναι:

– Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία

– Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού ή και άτομο που βρίσκεται σε χηρεία.

– Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις