Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ 2022-2023 με ΕΣΠΑ: Πώς γίνεται η εγγραφή στις δομές

2022-09-01
Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ μετά τη χθεσινή ανακοίνωση από την ΕΕΤΑΑ των δικαιούχων voucher.

Για την εγγραφή του ωφελούμενου παιδιού απαιτείται να εκτυπωθεί το voucher και να απευθυνθεί ο γονέας σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής του, πλησίον του τόπου κατοικίας του.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και Εξουσιοδότησης γίνεται πάντα μέχρι και την 1η εργάσιμη κάθε μήνα, με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 14η.9.2022. Σε περίπτωση εγγραφής από τις 15.9.2022 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα.

Για τις κατηγορίες των Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 και Δ, το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher ισχύει έως και την 2η Μαΐου 2023, ενώ για την κατηγορία Δομής Γ, το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher ισχύει έως την 1η Δεκεμβρίου 2022.
Voucher όλων των κατηγοριών Δομών, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγή Δομής ή Περιφέρειας έως και την 2η Μαΐου 2023. Το voucher είναι αυστηρά προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προαναφερόμενων, ακυρώνεται, και ο κάτοχός του παύει να είναι ωφελούμενος του προγράμματος.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών, υποχρεούνται:

α. Να πιστοποιούν την ημερήσια παρουσία του ωφελούμενου κατά την είσοδο και την έξοδο του από τη δομή, χρησιμοποιώντας την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.) σαρώνοντάς τη σε ειδική εφαρμογή που θα διαθέτει η ΕΕΤΑΑ στη Δομή.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε το ωφελούμενο παιδί να φέρει μαζί του καθημερινά, την ΚΑ.ΠΑ. του, από την πρώτη ημέρα παρουσίας του, προκειμένου για τη σάρωσή της στην ειδική εφαρμογή κατά την προσέλευση και αποχώρησή του. 

β. Να προσκομίζουν στη Δομή, σε περίπτωση απουσίας του ωφελούμενου παιδιού, βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου, όταν οι ημέρες αυτές υπερβαίνουν τις δέκα (10), το αργότερο έως την 5η εργάσιμη του επόμενου μήνα, από αυτόν που αφορούν

γ. Να καταχωρήσουν σε ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ το προσωπικό κινητό τους τηλέφωνο ή και το e-mail τους, προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για να επιβεβαιώνουν στο τέλος εκάστου μήνα τις ανεπιβεβαίωτες παρουσίες του ωφελούμενου, εάν αυτές υπάρχουν.

δ. Να μεριμνούν για την έγκαιρη επιβεβαίωση των παρουσιών του ωφελούμενου παιδιού, που έχουν καταχωρηθεί από τον πιστοποιημένο χρήστη της δομής, και δεν έχουν σαρωθεί με την ΚΑ.ΠΑ., σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο σχετικό Εγχειρίδιο το οποίο αποτελεί παράρτημα της παρούσας
ε. Να επανεκδίδουν την Κάρτα Παρουσίας, εφόσον εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί οι όροι αποκλειστικότητας της χρήσης της. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εκτυπώνουν νέα Κάρτα Παρουσίας, με διαφορετικό QR code, μέσω της σχετικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. Η κάρτα παρουσίας είναι υποχρεωτική και η χρήση της γίνεται αποκλειστικά και μόνο όταν το ωφελούμενο παιδί προσέλθει τη δομή.

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις Αλλαγής Δομής:

Το ωφελούμενο παιδί ή ΑμεΑ μπορεί να αλλάξει Φορέα/ Δομή, αλλά πάντα στην ίδια κατηγορία δομής και θέσης, αφενός ενημερώνοντας την ΕΕΤΑΑ με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στην ειδική εφαρμογή, και αφετέρου, ενημερώνοντας τη Δομή με την υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.
Η εγγραφή σε άλλη δομή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση αλλαγής δομής, κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου έκδοση της Κάρτας Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ)

Κάρτα Παρουσίας

Η Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.) θα πρέπει να σαρώνεται κατά την ημερήσια προσέλευση και αποχώρηση του ωφελούμενου παιδιού, προκειμένου να καταχωρείται αυτόματα η παρουσία του στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΕΤΑΑ, και με τον τρόπο αυτό, να βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών από τη Δομή, κατά την αντίστοιχη ημέρα.

Η ΚΑ.ΠΑ. θα πρέπει να σαρώνεται μόνο όταν το ωφελούμενο παιδί προσέλθει στη δομή.
Σε άλλη περίπτωση, αποτελεί παρατυπία και ο δικαιούχος ΕΕΤΑΑ δύναται να προχωρήσει, αρχικά σε (μία και μόνη) σύσταση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του ωφελούμενου, και στη συνέχεια, σε επανάληψη αυτού, σε αφαίρεση/ακύρωση του voucher

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει στη πρώτη φάση την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» που προβλέπει άτοκα ή χαμηλότοκά δάνεια πρώτης κατοικίας σε νέους 25 έως 39 ετών με εισοδηματικά κριτήρια παρουσίασαν οι υπουργοί Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Απευθείας στην τράπεζα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» θα μπορούν να κάνουν αίτηση από τη Δευτέρα 3 Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου για νέους έως 39 ετών.

Αύριο, Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, του επιδόματος εργασίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους του επιδόματος εργασίας, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής...

Όπως είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο άρθρο έχει γίνει ένα συστημικό λάθος στην εκκαθάριση πληρωμής της Α δόσης σε πάρα πολλούς δικαιούχους, βγάζοντας χρέος από τα προηγούμενα έτη.