ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα πληρωθούν με αύξηση - Πότε αυξάνεται το ΚΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)

2023-05-22

Ποια επιδόματα ΟΠΕΚΑ αυξάνονται και πως διαμορφώνονται τα ποσά ανα κατηγορία στη πληρωμή Μαϊου 2023; Τι ισχύει για το ΚΕΑ;

Αυξάνονται κατά 8% από 1η Μάϊου 2023 δέκα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και τρία επιδόματα του e-ΕΦΚΑ τα οποία έχουν ως εξής:

α) Επίδομα κίνησης 165 ευρώ σε άτομα με ακρωτηριασμό ή παράλυση των δύο άκρων με αναπηρία άνω του 80%. Με την αύξηση θα ανέλθει σε 178,2 ευρώ.

β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ. 362 ευρώ μηνιαίως. Θα ανέλθει στα 390,96 ευρώ.

γ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία. Αφορά άτομα με α) Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, β) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος, γ) Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. Είναι 313 ευρώ τον μήνα. Θα διαμορφωθεί στα 338,04 ευρώ τον μήνα.

δ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση. Ανέρχεται σε 527 ευρώ τον μήνα και με την αύξηση θα φθάσει τα 569,16 ευρώ.

ε) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών-τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771 ευρώ μηνιαίως, που θα ανέλθει στα 832,68 ευρώ. Στα άτομα με μονό ακρωτηριασμό το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 330,40 ευρώ μηνιαίως και θα διαμορφωθεί στα 356,83 ευρώ.

στ) Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σε 362 ευρώ μηνιαίως και με +8% θα διαμορφωθεί στα 390,96 ευρώ ενώ στους πάσχοντες από αιμορροφιλία - AIDS ανέρχεται σε 697 ευρώ μηνιαίως και θα φτάσει τα 752,76 ευρώ.

ζ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως και θα φθάσει τα 390,96 ευρώ.

η) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης. Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους έχει ως εξής:

  • Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι 362 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 390,96 ευρώ.
  • Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές 697 ευρώ, που θα ανέλθει στα 752,76 ευρώ.
  • Εργαζόμενοι φοιτητές 362 ευρώ και θα φθάσει στα 390,96 ευρώ.
  • Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 362 ευρώ και με την αύξηση θα πάει στα 390,96 ευρώ,
  • Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία στα 697 ευρώ τον μήνα, που με +8% θα ανέλθει στα 752,76 ευρώ.
  • Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου (ΑΕΙ), που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, 697 ευρώ και θα φθάσει στα 752,76 ευρώ.

θ) Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 697 ευρώ μηνιαίως και θα διαμορφωθεί στα 752,76 ευρώ.

Αύξηση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (KEA)

Αυξάνεται από 1/1/2024 το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κατά 8% (όσο και τα επιδόματα αναπηρίας) το οποίο θα ξεκινάει πλέον από τα 216 ευρώ το μήνα και θα προσαυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περίπου 273.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό ανέρχεται σήμερα σε 200 ευρώ το μήνα. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα και για κάθε ανήλικο κατά 50 ευρώ το μήνα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις