ΟΠΕΚΑ - Ανακοίνωση: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2021-09-27

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 762.862 - 201.318.910 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 329 - 165.840 ευρώ

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 257.953 - 31.598.913 ευρώ

- ΕΕΕ: Δικαιούχοι 216.608 - 48.077.056 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.448 - 12.502. 622 ευρώ

- Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 172.973 - 72.093.829 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 874 - 302.946 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.496 - 228.821 ευρώ

- Συντ. Ανασφ. Υπερηλικ.Δικαιούχοι 19.317 - 6.543.339 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων:

Δικαιούχοι 15.624 - 4.041.935 ευρώ

-Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 76 - 60.107 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 3.270 - 223.396 ευρώ

-Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 39.102 - 10.624.775 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:

Δικαιούχοι 6 6.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων 1.507.938/ Σύνολο καταβολών 387.788.489 ευρώ

Τα τέλη κυκλοφορίας 2023 αναμένεται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέσα στον Νοέμβριο. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει ορισμένες αλλαγές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη. Μέχρι να γίνουν γνωστές, υπενθυμίζουμε όσα ισχύουν.

Μέχρι τέλος Σεπτέμβριου θα πρέπει να γίνει επανυποβολή των αιτήσεων, που έχουν Εγκριθεί Μάρτιο και η περίοδος ισχύος τους είναι 1 Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου