ΟΠΕΚΑ - Ανακοίνωση: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2021-09-27

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 762.862 - 201.318.910 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 329 - 165.840 ευρώ

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 257.953 - 31.598.913 ευρώ

- ΕΕΕ: Δικαιούχοι 216.608 - 48.077.056 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.448 - 12.502. 622 ευρώ

- Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 172.973 - 72.093.829 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 874 - 302.946 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.496 - 228.821 ευρώ

- Συντ. Ανασφ. Υπερηλικ.Δικαιούχοι 19.317 - 6.543.339 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων:

Δικαιούχοι 15.624 - 4.041.935 ευρώ

-Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 76 - 60.107 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 3.270 - 223.396 ευρώ

-Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 39.102 - 10.624.775 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:

Δικαιούχοι 6 6.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων 1.507.938/ Σύνολο καταβολών 387.788.489 ευρώ

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου», που θα δίνει άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια πρώτης κατοικίας σε νέους 25 έως 39 ετών με εισοδηματικά κριτήρια, έχει αρχίσει καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, θα ξεκινήσει να «τρέχει» έως τις αρχές Μαρτίου.

Με σχέδιο νόμου του υπουργείου ανάπτυξης και επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, ορίζονται οι περιπτώσεις που ευθύνεται ο πληρωτής (καταναλωτής) για τις ζημίες από μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής («phishing»), οι οποίες προκύπτουν είτε από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών είτε από υπεξαίρεσή του