ΟΠΕΚΑ - Ανακοίνωση: Καταβολή επιδομάτων Φεβρουάριου

2023-02-24

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 28 Φεβρουαρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

- Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 269.076 - 32.466.478 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 206.783 - 43.179.073 ευρώ

- Αναπηρικά, δικαιούχοι 176.879 - 64.265.188 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 757 - 224.245 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι 5.899 - 208.080 ευρώ

- Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 16.553 - 6.471.593 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 18.847 - 6.479.537 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 75 - 59.836 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 11.865 - 11.909.000 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, δικαιούχοι 8 - 3.900 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.196 - 184.355 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 5 - 5000 ευρώ

- Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 319 - 177.226 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 495 - 242.639 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων, 709.262

Σύνολο καταβολών, 165.633.511 ευρώ

Η καταβολή όπως κάθε μήνα θα ξεκινήσει από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και συγκεκριμένα από Την Παρασκευή 24 Φεβρουάριου, λόγω αργίας της Καθαράς Δευτέρας, που είναι 27 Φεβρουάριου.   

Πρόσφατες δημοσιεύσεις