Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας πληρωμών για όλες τις έκτακτες ενισχύσεις,  επιδόματος θέρμανσης, αλλά και τακτικών πληρωμών για όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. 

2022-12-02
Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας πληρωμών για όλες τις έκτακτες ενισχύσεις,  επιδόματος θέρμανσης, αλλά και τακτικών πληρωμών για όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. 
Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμών για κάθε παροχή και έκτακτη ενίσχυση. 

Έκτακτο βοήθημα

Ποιοι παίρνουν τα 250 ευρώ

 • ευάλωτοι συνταξιούχοι
 • δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος
 • ανασφάλιστοι υπερήλικες
 • μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες

Χαμηλοσυνταξιούχοι:

Άγαμοι:

 • Μηνιαία σύνταξη: Έως 800 €
 • Σημαντικό: Αθροίζονται όλες οι συντάξεις
 • Ετ. Ατομ. Εισόδημα: Έως 9.600

Έγγαμοι:

 • Μηνιαία σύνταξη: Έως 800 €
 • Ετ. Οικογ. Εισόδημα: έως 16.800
 • Μέση σύνταξη δύο συζύγων: Έως 700 €
 • Αξία περιουσίας: Έως 300.000 €

Άτομα με αναπηρία

Για τον Δεκέμβριο, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία προσαυξάνονται κατά 250 ευρώ.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022

Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων χορηγούνται με προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ

Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 20ή.12.2022

Μακροχρόνια άνεργοι

Αναμένεται το Δελτίο Τύπου της ΔΥΠΑ με τις διευκρινήσεις και τις ημερομηνίες

Δικαιούχοι ΕΕΕ (ΚΕΑ)

Θα λάβουν το διπλάσιο ποσό από αυτό, που τους έχει εγκριθεί.

Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται μέχρι την 20ή.12.2022.

Επίδομα παιδιού

Η πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ καταβάλλεται στους δικαιούχους του επιδόματος για το πέμπτο δίμηνο του έτους 2022.

Προϋπόθεση: Να είναι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος ετους 2022, δηλαδή να έχουν υποβάλει αίτηση Α21 μέσα στο τρέχον έτος

Καταβάλλεται μέχρι την 20ή.12.2022

Τα επιδόματα που πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ

Νωρίτερα θα πληρωθούν τα επιδόματα του Δεκεμβρίου από τον ΟΠΕΚΑ λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, ενώ τα επίδοματα καταβάλλονται κανονικά τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, τον Δεκέμβριο λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 20 Δεκεμβρίου.

Επίδομα Θέρμανσης

Έως την 21η Δεκεμβρίου 2022 θα γινεί η πληρωμή για την προκαταβολή στους περσινούς δικαιούχους και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2022, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022.

Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για τις αποδοχές του δώρου Χριστουγέννων Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις