ΟΑΕΔΌλες οι απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

2021-08-22

Όλες οι απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

 • Πού και Πώς υποβάλλεται η αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας;
 • Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου πολίτη είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότησή του και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος πολίτης επιλέγει "ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ" και στη συνέχεια "ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ" .

ή

β) με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

 • Τι είναι η δήλωση παρουσίας; Κάθε πότε γίνεται;
 • Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον δικαιούχο ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις επιδότησης στο διάστημα που προηγήθηκε κατά το οποίο ελάμβανε την επιδότηση .

Η δήλωση παρουσίας υποβάλλεται στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας).

 • Είμαι επιδοτούμενος/-η άνεργος/-η. Μπορώ να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (σε ΚΕΚ ή ΙΕΚ); Και αν ναι, τι θα γίνει με την επιδότησή μου;
 • Α. Μπορείτε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ ή ΙΕΚ) και παράλληλα να συνεχίσετε να λαμβάνετε την επιδότησή ανεργίας σας, εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είστε εγγεγραμμένος/-η στο Μητρώο Ανέργων για τουλάχιστον 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης β) δηλώσετε κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης αυτοπρόσωπη παρουσία τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα γ) έχουν παρέλθει 2 έτη από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης.

Στην περίπτωση που λόγω της συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πρόκειται να λάβετε τυχόν αποζημίωση από τον φορέα υλοποίησης, αυτή θα συνεχίσει να σας καταβάλλεται παράλληλα με το επίδομα ανεργίας χωρίς να απαιτείται συμψηφισμός.

Τέλος, για όσο διάστημα επιδοτείστε και παράλληλα συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης διατηρείται η ιδιότητά σας ως ανέργου/-ης και εξακολουθείτε να έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις, για την τήρηση των οποίων δεσμεύεστε με τις δηλώσεις παρουσίας σας.

Β. Αν δεν πληροίτε μία από τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γίνει αναστολή της επιδότησής σας και το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης και για όσο χρονικό διάστημα το παρακολουθείτε. Δικαίωμα συνέχισης της επιδότησής σας θα έχετε μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και οπωσδήποτε αφού καταθέσετε σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εντός δύο ετών από την αρχική έγκριση της απόφασης για επιδότηση.

 • Είμαι επιδοτούμενος/-η άνεργος/-η. Δικαιούμαι επίδομα αδείας;
 • Το επίδομα αδείας καταβάλλεται μόνο σε εργαζόμενους πολίτες.
 • Για να υποβάλω ηλεκτρονικά την αίτησή μου απαιτείται να προσέλθω στον ΟΑΕΔ;
 • Όχι.
 • Τι σημασία έχει η δήλωση παρουσίας;
 • Συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων: αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα.

Επίσης, εξασφαλίζει την αυτόματα ανανέωση του δελτίου ανεργίας

 • Δεν δήλωσα την παρουσία μου. Ποιες είναι οι συνέπειες;
 • Αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας

Αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται.

 • Παίρνω ταμείο ανεργίας, αλλά βρήκα δουλειά. Τι πρέπει να κάνω; Τι θα γίνει με την επιδότησή μου;
 • Πρέπει να ενημερώσετε την αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο/η ίδιος/-α, δια αντιπροσώπου κ.ο.κ.) εντός 8 εργασίμων ημερών από την πρόσληψή σας, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα πληρωμής του επιδόματός σας.

Η επιδότησή σας θα ανασταλεί, δηλαδή θα σταματήσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία της πρόσληψής σας. Το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από την τελευταία πληρωμή σας έως την ημέρα της πρόσληψης θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας.

 • Έχω δύο λογαριασμούς τραπέζης. Ποιον πρέπει να καταχωρίσω για να καταβάλλεται εκεί το επίδομα ανεργίας μου;
 • Μπορείτε να καταχωρίσετε όποιον λογαριασμό θέλετε, αρκεί να είστε πρώτος δικαιούχος.
 • Πώς και πού γίνεται η δήλωση παρουσίας;
 • Οι ασφαλισμένοι πολίτες προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, δηλώνουν ότι πληρούσαν κατά το διάστημα που προηγήθηκε και κατά το οποίο επιδοτούνταν τις προϋποθέσεις επιδότησης και υπογράφουν και σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται (δηλ. όπου κατατέθηκε ή όπου μεταφέρθηκε η αίτηση), ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

 • Αν γίνει αναστολή της επιδότησής μου λόγω πρόσληψης και μείνω ξανά άνεργος/-η, μπορεί η επιδότηση αυτή να συνεχιστεί;
 • Η επιδότηση μπορεί να συνεχιστεί, αν μείνατε άνεργος/-η, επειδή έληξε ή καταγγέλθηκε η σύμβασή σας από τον εργοδότη σας και υποβάλλετε αίτηση εντός δύο ετών από την ημερομηνία που εγκρίθηκε η αρχική επιδότηση. Αν μείνατε άνεργος/-η, επειδή παραιτηθήκατε από την εργασία σας δεν δικαιούστε τη συνέχιση της επιδότησης.
 • Γιατί πρέπει να ενημερώσω την υπηρεσία για την πρόσληψή μου οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα πληρωμής;
 • Γιατί, αν δεν ενημερώσετε την Υπηρεσία και συνεχιστεί η καταβολή επιδομάτων, ενώ εργάζεστε, όταν διαπιστωθεί η απασχόλησή σας θα γίνει ΔΙΑΚΟΠΗ της επιδότησης. Η επιδότηση που διακόπτεται δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί, ενώ το ποσό που θα εισπράξετε από την επιδότησή σας για το διάστημα που παράλληλα εργαζόσασταν θα σας καταλογισθεί ως χρέος.
 • Είμαι επιδοτούμενος άνεργος. Δικαιούμαι Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα;
  • Αν κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12 επιδοτείστε για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης, δικαιούστε Δώρο Χριστουγέννων. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.
  • Αν κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04 επιδοτείστε για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης, δικαιούστε Δώρο Πάσχα. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται 12,5 ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.
 • Πού μπορώ να δω τους μήνες παρουσίας μου;
 • οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
 • Οι ημέρες επιδότησής μου θεωρούνται συντάξιμες;
 • Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης ανεργίας δικαιούστε έως και 25 ημέρες ασφάλισης, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξής σας με μέγιστο όριο τις 300 ημέρες.
 • Η Παρασκευή που πληρώνομαι το επίδομα είναι αργία. Πότε θα πληρωθώ το επίδομα;
 • Θα πληρωθείτε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκετε.
 • Έχω κωδικό πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Βλέπω ότι το επίδομά μου είναι ακόμα σε κατάσταση καταγραφής. Τι σημαίνει αυτό;
 • «Καταγραφή» σημαίνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής του επιδόματος και θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας την Παρασκευή, οπότε θα δείτε την ένδειξη «Πίστωση». Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκετε.
 • Είμαι εργαζόμενος/-η και παράλληλα σπουδαστής/-ρια σε Ι.Ε.Κ. Εφόσον λήξει ή λυθεί η εργασιακή μου σχέση και συνεχίσω να είμαι σπουδαστής/-ρια στο Ι.Ε.Κ. δικαιούμαι τακτική επιδότηση ανεργίας;
 • Δικαιούστε τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί ανεργίας (ν. 2961/54). Από την επομένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, η κατάστασή σας εξομοιώνεται πλέον με εκείνη των εγγεγραμμένων - μη επιδοτουμένων- στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και:

α) αν διατηρείτε την ιδιότητα του σπουδαστή/-ριας στο ΙΕΚ, το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί, β) αν η εκπαίδευσή σας στο ΙΕΚ έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της επιδότησης ανεργίας σας, τότε διατηρείται ενεργό το δελτίο ανεργίας σας.

 • Δεν υποχρεούμαι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τι πρέπει να προσκομίσω στον ΟΑΕΔ για να κάνω αίτηση για επιδότηση ανεργίας;
 • Απαιτείται μόνο η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής σας ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι δεν είστε υπόχρεος/-η σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013, ως ισχύει, επειδή δεν έχετε αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • Στην ιστοσελίδα σας αναφέρετε ότι το επίδομα αρχίζει από την 7η ημέρα μετά τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης. Εγώ κατέθεσα την αίτηση μου εντός του 7ημέρου που αναφέρετε, όμως πίστωση δεν έχει γίνει ακόμα.
 • Λέγοντας ότι η επιδότηση αρχίζει από την 7η ημέρα μετά τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, δεν σημαίνει ότι θα γίνει η πίστωση την 7η ημέρα. Σημαίνει ότι η χρονική έναρξη της επιδότησης θα είναι η 7η ημέρα μετά τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης. Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται δεδουλευμένο δηλ. μετά την πάροδο ενός μήνα τουλάχιστον. Η πίστωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό θα γίνει, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Υπηρεσία στην οποία καταθέσατε τη σχετική αίτηση
 • Υπάρχει προθεσμία από την απόλυσή μου για να υποβάλω την ηλεκτρονική αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας;
 • Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία απόλυσης (Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ή Λήξη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου).
 • Είχα αναστολή προηγούμενης επιδότησης και επιθυμώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για να πάρω τη συνέχιση της επιδότησης. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;
 • Ναι, εφόσον δεν έχουν παρέλθει δύο (2) χρόνια από την έγκριση της αρχικής επιδότησης που δεν καταβλήθηκε ολόκληρη λόγω αναστολής.
 • Δεν έχω κωδικούς Taxisnet. Μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας;
 • Μπορείτε, μόνο αν είστε ήδη πιστοποιημένος/-η χρήστης/-ρια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και έχετε στην κατοχή σας τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.
 • Δεν έχω κωδικούς Taxisnet και δεν είμαι πιστοποιημένος/-η χρήστης/-ρια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας;
 • Όχι. Για να εκδώσετε ηλεκτρονικά κωδικούς Taxisnet παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της ΑΑΔΕ.
 • Έχω μπει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πώς θα υποβάλω την αίτηση;
 • Από το Μενού Επιλογών στην δεξιά πλευρά της οθόνης θα επιλέξετε "ΑΙΤΗΣΕΙΣ" και στη συνέχεια ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ>ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
 • Γιατί μου ζητούνται στοιχεία για τον / τη σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη μου;
 • Γιατί μπορείτε υπό προϋποθέσεις να λάβετε προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση είναι απαραίτητα για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πληροφοριών οικογενειακής κατάστασης και ασφαλιστικής ικανότητας των μελών για τα οποία ζητείται η προσαύξηση.
 • Για ποια μέλη της οικογένειάς μου μπορώ να λάβω την προσαύξηση 10% ;
 • Προστατευόμενα μέλη τα οποία μπορείτε να καταχωρίσετε στην αίτησή σας για να λάβετε την προσαύξηση είναι:
  • ο/η σύζυγος
  • τα παιδιά έως 24 ετών, όταν είναι άνεργα, ή μέχρι 26 ετών, όταν είναι άνεργα και σπουδάζουν
  • ο γονέας
  • οι ορφανοί εγγονοί και αδελφοί, μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι

όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη δικά σας ή του / της συζύγου σας. Η ασφαλιστική ικανότητα των προστατευόμενων μελών πρέπει να είναι σε ισχύ κατά της διάρκεια της επιδότησης, αλλιώς η προσαύξηση χορηγείται μόνο για όσο διάστημα αυτή είναι σε ισχύ.

 • Έχω πέντε προστατευόμενα μέλη. Πώς θα τα καταχωρίσω στην ηλεκτρονική αίτηση;
 • Στα "Στοιχεία της αίτησης" επιλέγετε το κουμπί "ΠΡΟΣΘΗΚΗ". Στη συνέχεια συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα πεδία με κόκκινο αστερίσκο. Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία για όσα προστατευόμενα μέλη πρέπει να καταχωρίσετε στην αίτηση.
 • Τι δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση;
 • Εξαρτάται από την ιδιαίτερη περίπτωση κάθε ασφαλισμένου πολίτη. Σε γενικές γραμμές, τα δικαιολογητικά που τηρούν δημόσιες υπηρεσίες αναζητούνται αυτεπάγγελτα, ενώ επισυνάπτονται τυχόν ιδιωτικά έγγραφα. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ στον οποίο είστε πρώτος δικαιούχος, εφόσον είστε νέος επιδοτούμενος ή θέλετε να αλλάξετε τον λογαριασμό που είχατε δηλώσει στο παρελθόν.
 • Υπέβαλα την αίτησή μου και μου εμφανίζεται το εξής ενημερωτικό κείμενο: "Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας οφείλετε να δηλώσετε την παρουσία σας στο ΚΠΑ2 ........ από την ........ έως......... " Τι σημαίνει αυτό;
 • Κάθε πολίτης που υποβάλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Υπηρεσία που επέλεξε να υποβάλει την αίτησή του εντός της αναγραφόμενης στο τέλος της αίτησης προθεσμίας ότι κατά το χρονικό διάστημα έως την υποβολή της δήλωσής του πληρούσε τις προϋποθέσεις επιδότησης. Εάν δεν δηλώσει στο διάστημα αυτό την παρουσία του θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή καταβολή των επιδομάτων του.
 • Πώς υπολογίζεται ο μήνας παρουσίας;
  • μέχρι την έκδοση της απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
  • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση

Οδηγίες αίτησης για επιδότηση ανεργίας ηλεκτρονικά.

ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ

Νέα άρθρα