ΟΑΕΔ: Μπόνους 300 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 5 ετών - Ενεργότερη στήριξη των ανέργων και ειδικά των μακροχρόνια

2022-03-21

Σε διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο που, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θέτει σε νέα βάση τη λειτουργία του ΟΑΕΔ και τον μετασχηματίζει σε μία σύγχρονη και ευέλικτη Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που δεν θα ταυτίζεται πλέον με την ανεργία, αλλά αντίθετα θα γίνει συνώνυμο της απασχόλησης.

Κεντρικός στόχος της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η αποτελεσματική στήριξη των ανέργων και ιδίως των μακροχρόνια ανέργων, για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και η μετατροπή του Οργανισμού σε εργαλείο για αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αντί για την άσκηση απλώς μίας αναγκαίας, αλλά όχι επαρκούς επιδοματικής πολιτικής.

Το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» αναβαθμίζει και προωθεί τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, ώστε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το νομοσχέδιο βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες - αναδιοργάνωση, νέα εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης και αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης - και έχει τους εξής βασικούς στόχους:

 1. Την ενεργότερη στήριξη των ανέργων και ειδικά των μακροχρόνια ανέργων με νέα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και την επιβράβευση όσων αναζητούν ενεργά και βρίσκουν εργασία.
  Στόχος να δοθεί διέξοδος προς την απασχόληση για τους ανέργους και ειδικά σε εκείνους που βρίσκονται εκτός εργασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς δυστυχώς το μητρώο του ΟΑΕΔ, αντί για εργαλείο επανένταξης στην αγορά εργασίας, έχει μετατραπεί στην πράξη για χιλιάδες πολίτες σε "παγίδα" μακροχρόνιας ανεργίας.

Από τους περισσότερους από 500.000 μακροχρόνια ανέργους, δηλαδή όσους είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, το 33% παραμένει σε αυτό για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ το 10% είναι εγγεγραμμένο για περισσότερα από 10 χρόνια.

 • Γι' αυτό, προβλέπεται μπόνους 300 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 5 ετών που καταρτίζουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης.

Επίσης, για πρώτη φορά, θα χορηγηθεί επίδομα εργασίας, που αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας και θα καταβάλλεται σε όσους ανέργους βρίσκουν δουλειά, κατά την περίοδο καταβολής του κανονικού επιδόματος ανεργίας, έως και τη λήξη της.

 1. Την αντιμετώπιση των φαινομένων κατάχρησης των παθητικών επιδοματικών πολιτικών. Θεσπίζονται πλέον εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι παροχές και τα εισοδήματα θα κατευθύνονται σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Καθώς αποτελεί προτεραιότητα ο προσανατολισμός των δαπανών στους πραγματικούς ανέργους, το νομοσχέδιο προβλέπει ρητά ότι οι πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, θα κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας και στήριξης των αναζητούντων εργασία.

Επίσης, η ενεργοποίηση της διαγραφής από το μητρώο ανέργων, μετά από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας ή άρνηση συμμετοχής σε δράση κατάρτισης, έχοντας λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, το εργασιακό προφίλ του ανέργου, τον προηγούμενο μισθό του και τον τόπο κατοικίας του.
Παρότι οι άνεργοι διαγράφονται από το μητρώο ανέργων για 2 χρόνια και 6 μήνες αντίστοιχα, δεν χάνουν τις βασικές κοινωνικές παροχές, όπως είναι το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, οι ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ και το επίδομα θέρμανσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει τίποτα σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας.

 1. Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης να σχεδιάζονται, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα πιάνουν πραγματικά τόπο, προσφέρουν δηλαδή γνώσεις και δεξιότητες που οδηγούν στην επανένταξη των ωφελουμένων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ταυτόχρονα, μέσω των προγραμμάτων, θα αναβαθμιστούν οι ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας για τη βελτίωση της κατάταξης της χώρας στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (European Skills Index), του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (CEDEFOP), στον οποίο η Ελλάδα το 2022 κατατάσσεται: 4η από το τέλος ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων (skills development), 5η από το τέλος στην ενεργοποίηση δεξιοτήτων (skills activation) και προτελευταία στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων (skills matching).

Παράλληλα, ο σχεδιασμός του νομοσχεδίου αναμορφώνει όλους τους πυλώνες λειτουργίας του Οργανισμού με στοχευμένες παρεμβάσεις, οι βασικότερες των οποίων είναι:

 • επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά,
 • μπόνους μακροχρόνια ανέργων για την κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης,
 • νέα ψηφιακά εργαλεία: Ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, ψηφιακό μητρώο και ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης,
 • αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάχρησης των παροχών στον ΟΑΕΔ,
 • διαγραφή από το μητρώο, μετά από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας ή κατάρτισης,
 • δημιουργία ατομικών λογαριασμών δεξιοτήτων για συνεχή και ποιοτική κατάρτιση,
 • μεταρρύθμιση της κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας,
 • αξιολόγηση και λογοδοσία των παρόχων κατάρτισης,
 • σύνδεση των αμοιβών παρόχων και καταρτιζομένων με τα αποτελέσματα της κατάρτισης,
 • δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού́ Δυναμικού́,
 • αναβαθμισμένη στεγαστική́ πολιτική́ με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,
 • μετονομασία του ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης,
 • πιο μικρό και ευέλικτο Διοικητικό Συμβούλιο και σύσταση τριών θέσεων υποδιοικητών,
 • σύσταση Συμβουλίου Κοινωνικών Εταίρων.

Στις 9 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το φετινό επίδομα θέρμανσης και Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διασταύρωση αγορών και η πληρωμή της προκαταβολής, αλλά και των αγορών που έχουν τιμολογηθεί έως 30 Νοεμβρίου 2022.Η πρώτη πληρωμή σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου οικονομικών θα πραγματοποιηθεί μέχρι 21...

Αρχίζει από σήμερα η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας.

Από την Δευτέρα 5 ως και τις 9 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 131,6 εκατ. ευρώ σε 291.575 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με δυσκολία ανταποκρίνονται πλέον στα δάνειά τους οι περισσότεροι δανειολήπτες, οι οποίοι ανακαλύπτουν με τρόμο πως, με την αύξηση των επιτοκίων, φτάνουν να πληρώνουν ακόμα και το ισόποσο τριών δόσεων επιπλέον κάθε χρόνο.

Τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος...

Απαραίτητο φαίνεται να είναι το Food Pass, καθώς από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ένα επίδομα τροφίμων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μικρό βοήθημα στους πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί πέντε διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος παιδιού Α21, πού αφορούσαν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Μονόδρομος είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, ειδικά μετά την πανδημία, και όλες οι τράπεζες οδηγούν τους πελάτες τους στο να χρησιμοποιούν το e-banking για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν είναι δωρεάν, αφού χρεώνουν υψηλά αυτές τις υπηρεσίες, για τις οποίες τις περισσότερες φορές η εναλλακτική είναι από...

Σύμφωνα με την Καθημερινή, σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν πλέον πολλές δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης ανά την Ελλάδα, εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Όπως εκτιμούν, η πρόσθετη επιβάρυνση από τον Αύγουστο του 2021 ξεπερνάει τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ αρκετοί δήμοι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις οφειλές τους στη ΔΕΗ και ...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Έχουν λήξει οι αιτήσεις λόγω παρέλευσης εξάμηνου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ), που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί τον μήνα Ιούνιο και είχαν ισχύ μέχρι 30 Νοέμβριου.

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας πληρωμών για όλες τις έκτακτες ενισχύσεις, επιδόματος θέρμανσης, δώρων Χριστουγέννων, αλλά και τακτικών πληρωμών για όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ.